Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebníci Jozef Krupa, Frederika Krupová, Na Kopanici 1439/29, 026 01 Dolný Kubín podali dňa 22.2.2019 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „rodinný dom“ s navrhovaným umiestnením na pozemku parc. č. C-KN 103  v katastrálnom území Medzihradné.  Prípojky na inžinierske siete sú navrhnuté aj na pozemkoch parc. C-KN č. 102, 260/4, k.ú. Medzihradné.  Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné  konanie...


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Uzemný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.6.- zaslanie oznámeniaVytlačiť
 

Obstarávateľ, Mesto Dolný Kubín doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie,

Súbor na stiahnutie up_6.pdf up_6.pdf (953.4 kB)

 
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 42,77 %.

Ing. Ján Prílepok
primátor mesta Dolný Kubín

 


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej mocVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci...

 


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

Zoznam prevodov si pozrite TU


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 3/2018 Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017 Vytlačiť
 

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018 Vytlačiť
 

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950


 
 
ÚvodÚvodná stránka