Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania  a upustenie od  ústneho pojednávania. Stavebník Mgr. Lukáš Mišúl, Beňovolehotská 2503/31, 026 01 Dolný Kubín podal  dňa  07.01.2019 na Mesto Dolný Kubín  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového jadra č. 17“ v bytovom dome súp. č. 1192  na ulici Pelhřimovská v Dolnom  Kubíne,  na pozemku parc. KN č. 390/59,  k. ú. Veľký Bysterec.  Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie...

 

Súbor na stiahnutie vv-190110.pdf vv-190110.pdf (391.4 kB)
Súbor na stiahnutie vv-190110-p.pdf vv-190110-p.pdf (843.2 kB)

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „HILLSIDE, Apartmánové domy – IO.04.- Prekládka VN, NN“ a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Stavebník Hillside, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 21.12.2018 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „HILLSIDE, Apartmánové domy – IO.04 - Prekládka VN, NN“, katastrálne územie Veľký Bysterec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Dolný Kubín pod č.7747/2018/246 - TS5/A10 dňa 16.11.2018...

 

Súbor na stiahnutie vv-190109-3.pdf vv-190109-3.pdf (100.5 kB)

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Veľký Bysterec – Rekonštrukcia TS  238/ts/kubin.hola_chaty.2“, a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník  BL, s.r.o.,  Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 21.12.2018 na  miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na  líniovú stavbu „Veľký Bysterec – Rekonštrukcia TS 238/ts/kubin.hola_chaty.2“, katastrálne územieVeľký Bysterec.Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Dolný Kubín pod č.7746/2018/245 - TS5/A10 dňa  16.11.2018...

 

Súbor na stiahnutie vv-190109-2-.pdf vv-190109-2-.pdf (341.1 kB)

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Individuálna rekreačná výstavba IRV Mačičkovo 2. SO 03 – komunikácie. Stavebník BL, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 21.12.2018 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku stavbu „Individuálna rekreačná výstavba IRV Mačičkovo 2. SO 03 – komunikácie a spevnené plochy“ katastrálne územie Veľký Bysterec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie...

 

Súbor na stiahnutie vv-190109-1.pdf vv-190109-1.pdf (84.5 kB)

 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

Zoznam prevodov si pozrite TU


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 3/2018 Vytlačiť
 


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej mocVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

 


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017 Vytlačiť
 

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018 Vytlačiť
 

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950


 
 
ÚvodÚvodná stránka