Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Individuálna bytová výstavba Brezovec

Mesto bude dražiť 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Dolný Kubín, 13. júla 2018 – Na poslednom júnovom mestskom zastupiteľstve pred letnými prázdninami schválili poslanci formu predaja pozemkov pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec. Po dlhej diskusii napokon podporili avizovaný zámer previesť uvedený majetok mesta dobrovoľnou dražbou za najnižšie podanie vo výške 60 eur za meter štvorcový.

Mesto bude dražiť 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

V nej si budú môcť záujemcovia vydražiť 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov nad Základnou školou Petra Škrabáka v rozlohe od 576 do 1 110 metrov štvorcových. „Som veľmi rád, že sa poslanci rozhodli podporiť tento najtransparentnejší spôsob predaja pozemkov. Očakávame, že touto formou predaja oslovíme čo najviac záujemcov a mestu sa vrátia finančné prostriedky, ktoré bolo potrebné investovať do vysporiadania pozemkov a vybudovania inžinierskych sietí,“ povedal primátor mesta Roman Matejov.

Počas nasledujúcich mesiacov chce samospráva využiť čas na prípravu dražby a propagáciu ponúkaných pozemkov širokej verejnosti. „Podľa nášho názoru je dražba rýchly a najefektívnejší spôsob zmeny vlastníckeho práva, zakladajúci sa na princípoch transparentnosti, nakoľko sa do nej môže zapojiť každý, kto včas zloží dražobnú zábezpeku a poskytuje akejkoľvek osobe možnosť byť prítomnou na dražbe ako verejnosť. Tento princíp je podporený aj povinnosťou zverejniť informácie o dražbe vopred v obchodnom vestníku, notárskom centrálnom registri dražieb, v periodickej tlači a prípadne aj v iných médiách alebo na sociálnych sieťach. Na celý proces dražby dohliada prítomný notár,“ vysvetlil Jaroslav Láštic, prednosta MsÚ.

Dlhodobou snahou vedenia mesta je nielen poskytnúť možnosti bývania v Dolnom Kubíne, ale aj obmedziť živelnú výstavbu. Týmito prácami vznikne nová plnohodnotná ulica, o ktorej názve bude rozhodovať názvoslovná komisia pri mestskom zastupiteľstve. Po nadobudnutí pozemkov a získaní potrebných povolení, budú môcť majitelia stavať. K dispozícii budú mať spevnenú štrkovú komunikáciu pre účely prístupu a výstavby a pozemky napojené na inžinierske siete – verejný vodovod, verejnú splaškovú kanalizáciu, verejnú dažďovú kanalizáciu a verejnú elektrickú NN sieť.

Podľa slov odborníka v oblasti dražobnej činnosti, ktorý prijal pozvanie mesta a vystúpil aj na júnovom mestskom zastupiteľstve, je dražba verejným ponukovým konaním, ktorého účelom je predať majetok za nejakú hodnotu. Základom je zásada verejnosti a informovanosti, ktorých účelom je dosiahnuť čo najvyšší počet možných záujemcov o predmet dražby, dosiahnuť informovanie účastníkov dražby o výške aktuálneho podania, poskytnúť možnosť podať vyššie podanie a dosiahnuť tak čo najvyššiu cenu na dražbe. Príklepom licitátora prejde vlastnícke právo k predmetu dražby na účastníka dražby, ktorý urobil najvyššiu cenovú ponuku.

Dôležité je tiež vedieť, že si treba dať pozor na dochvíľnosť. Pokiaľ by účastník prišiel neskôr, nemusí už byť na dražbu pripustený. Dražba sa otvára vyvolaním. Vyvolanie predstavuje oboznámenie účastníkov dražby s predmetom dražby, právami a záväzkami viažucimi sa na predmet dražby, s cenou, ako aj s výškou najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia. Dražba prebieha, pokiaľ robia účastníci dražby vyššie podania. Každé podanie je pre účastníka dražby záväzné. Ak po poslednom podaní nenasleduje ďalšie vyššie podanie, licitátor dvakrát vyzýva na ďalšie podanie. Ak ďalšie podanie zo strany účastníkov dražby nenastane, licitátor oznámi ešte raz posledné podanie. Po tretej výzve vykoná príklep. Udelením príklepu dražba končí a účastník dražby, ktorý urobil posledné, a teda najvyššie platné podanie, sa stáva majiteľom nehnuteľnosti. Vydražiteľ však nadobudne vlastnícke právo príklepom licitátora len za predpokladu, ak v určenej lehote zaplatil celú cenu dosiahnutú vydražením. „Ak záujemca dražbu nevyhrá, dražobná zábezpeka mu bude v plnej výške vrátená obratom na účet alebo v hotovosti. Pokiaľ záujemca nehnuteľnosť úspešne vydraží, bude musieť v určenej lehote doplatiť rozdiel medzi konečnou cenou dosiahnutou vydražením a výškou zábezpeky. Ak by záujemca v určenej lehote neuhradil celú sumu, bude jeho zábezpeka použitá na úhradu nákladov dražby, ako aj opakovanej dražby,“ doplnil na záver.

O ďalších podrobnostiach bude mesto verejnosť informovať prostredníctvom internetovej stránky www.vysnehony.sk.

Text: Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Mesto bude dražiť 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Mesto bude dražiť 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov


 

Dnes má službu:

Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín

ďalšie dni

Sobota 20.10.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Nedeľa 21.10.
Azitea
Odbojárov 1959,
026 01 Dolný Kubín
043/3709 033
Pondelok 22.10.
Najlepšia lekáreň
Nemocničná 2904/4A,
02601 Dolný Kubín
Utorok 23.10.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Streda 24.10.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Štvrtok 25.10.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Piatok 26.10.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868
Sobota 27.10.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka