Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Interreg PL-SK

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

INFOTOUR PO DOLNOM KUBÍNE

Dňa 2.6.2018 sa v meste Dolný Kubín bude konať  podujatie INFOTOUR PO DOLNOM KUBÍNE, ktoré má za cieľ prezentovať mesto pre partnerov cezhraničného projektu.
Podujatia sa zúčastnia zástupcovia všetkých projektových partnerov.

Pozrite si plagát TU

INFOTOUR PO DOLNOM KUBÍNE


 

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu

Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Mestského úradu konalo plánované strednodobé stretnutie všetkých desiatich partnerov spoločného projektu, ktorého cieľom bola analýza vecného a finančného postupu realizácie projektu ku koncu roka 2017.
Stretnutie zahájila Ing. Beáta Valeková ako hlavná koordinátorka projektu, ktorá v úvode stretnutia pripomenula všetky plánované úlohy ku ktorým sa zaviazali jednotlivý partneri. 
Následne odprezentovala plnenie merateľných ukazovateľov projektu, ktoré zároveň predstavujú plnenie úloh realizovaných jednotlivými partnermi. Ďalej zosumarizovala proces podávania čiastkových a sumarizačných správ za projekt na základe ktorých  vyhodnotila finančné plnenie projektu. Vo svojej prezentácií sa venovala aj žiadostiam partnerov o zmeny v projekte, plneniu partnerskej zmluvy či plneniu povinností partnerov v oblasti publicity a propagácie projektu. Pozitívne zhodnotila spoluprácu a komunikáciu s partnermi. Partneri sa navzájom informovali o problémoch pri realizácií a o ich riešení.  Identifikovali možné problémy a riziká vrátane odchýlok a oneskorení pri realizácií úloh naplánovaných na rok 2018.
Spoločne dospeli k záveru, že realizácia spoločného projektu by mala byť ukončená v plánovanom termíne (10.2018) a merateľné ukazovatele projektu by mali byť naplnené.
Záverečným  bodom stretnutia bola prezentácia k návrhu spoločnej cyklomapy, ktorá bude umiestnená v katastri každého partnera popri spoločnej cyklotrase.  Táto téma vyvolala veľmi aktívnu diskusiu, ktorá bude pokračovať na ďalších spoločných stretnutiach.

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu


 

Dňa 24.01.2018 sa bude konať pracovné stretnutie partnerov k realizácii spoločného projektu

pozvanka_stretnutie.jpg


 

Dňa 15.2.2017 Schválenie cezhraničného projektu

Monitorovací výbor Programu Intereg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prijal rozhodnutie, ktorým schválil projekt: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
Do projektu je zapojené Mesto Dolný Kubín ako hlavný partner a garant projektu  spoločne s ďalšími deviatimi partnermi: mestami Zakopané a Trstená, obcami Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolíckou farnosťou Trstená.
Cieľom spoločného projektu je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená - Nowy Targ, ktorá bola vybudovaná zo zdrojov EÚ na základe projektu : “Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier I. etapa” o ďalšie úseky, a tým umožniť obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska vzájomne poznávať kultúru a prírodné krásy svojho cezhraničného partnera. 
Realizácia projektu zahŕňa:

 • vyznačenie a vybudovanie nových úsekov cyklotrás v celkovej dĺžke 21,5 km na území Poľskej a Slovenskej republiky. V meste Dolný Kubín bude vybudovaný 1,5 km dlhý úsek cyklotrasy na Nábreží Oravy na Veľkom Bysterci vrátane osvetlenia, vodorovného a zvislého značenia, oddychových zón, mobiliáru a cykloboxu, 
 • modernizáciu 14,3 km cyklotrasy Trstená – Suchá Hora (štátna hranica):   vodorovné a zvislé značenie, doplnenie mobiliáru, informačných tabúľ, veľkých cyklomáp a cykloboxu v Trstenej,
 • rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – krypty kostola Sv. Martina v Trstenej,
 • zhotovenie veľkých cyklomáp a tlačených vreckových cyklomáp, ktoré zabezpečí Mesto Dolný Kubín ako hlavný partner, 
 • organizáciu štyroch spoločných cezhraničných podujatí, z ktorých Mesto Dolný Kubín realizuje jedno podujatie na propagáciu atraktivít mesta a okolia,
 • propagačné aktivity v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie,
 • rozmiestnenie cyklomáp a infotabúľ na cyklotrasách, ktoré nasmerujú turistov k zaujímavostiam regiónov. 

Finančný príspevok na schválený projekt „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ zo zdrojov Európskej únie predstavuje pre všetkých desať partnerov viac ako 1,8 mil. EUR, pričom slovenskí účastníci projektu k tomu získajú ďalších 10 % z oprávnených nákladov svojej časti projektu zo štátneho rozpočtu SR. 
Pre Mesto Dolný Kubín boli schválené nasledovné finančné zdroje:  
Prostriedky Európskej únie: 502 900,32 EUR    
Prostriedky štátneho rozpočtu:  59 164,74 EUR
Vlastné zdroje:  29 582,38 EUR

 


 

Dňa 19.6.2017 Podpis zmluvy o finančnom príspevku

V Krakowe bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Dňa 19.6.2017 Podpis zmluvy o finančnom príspevku


 

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy

V Dolnom Kubíne bola podpísaná Partnerská zmluva, ktorú podpísalo všetkých 10 zúčastnených partnerov.

Pozrite si krátku flash správu z TVDK ... TU

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvyDňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvyDňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy


 
ÚvodÚvodná stránka