Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Interreg PL-SK

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Dňa 15.2.2017 Schválenie cezhraničného projektu

Monitorovací výbor Programu Intereg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prijal rozhodnutie, ktorým schválil projekt: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
Do projektu je zapojené Mesto Dolný Kubín ako hlavný partner a garant projektu  spoločne s ďalšími deviatimi partnermi: mestami Zakopané a Trstená, obcami Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolíckou farnosťou Trstená.
Cieľom spoločného projektu je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená - Nowy Targ, ktorá bola vybudovaná zo zdrojov EÚ na základe projektu : “Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier I. etapa” o ďalšie úseky, a tým umožniť obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska vzájomne poznávať kultúru a prírodné krásy svojho cezhraničného partnera. 
Realizácia projektu zahŕňa:

 • vyznačenie a vybudovanie nových úsekov cyklotrás v celkovej dĺžke 21,5 km na území Poľskej a Slovenskej republiky. V meste Dolný Kubín bude vybudovaný 1,5 km dlhý úsek cyklotrasy na Nábreží Oravy na Veľkom Bysterci vrátane osvetlenia, vodorovného a zvislého značenia, oddychových zón, mobiliáru a cykloboxu, 
 • modernizáciu 14,3 km cyklotrasy Trstená – Suchá Hora (štátna hranica):   vodorovné a zvislé značenie, doplnenie mobiliáru, informačných tabúľ, veľkých cyklomáp a cykloboxu v Trstenej,
 • rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – krypty kostola Sv. Martina v Trstenej,
 • zhotovenie veľkých cyklomáp a tlačených vreckových cyklomáp, ktoré zabezpečí Mesto Dolný Kubín ako hlavný partner, 
 • organizáciu štyroch spoločných cezhraničných podujatí, z ktorých Mesto Dolný Kubín realizuje jedno podujatie na propagáciu atraktivít mesta a okolia,
 • propagačné aktivity v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie,
 • rozmiestnenie cyklomáp a infotabúľ na cyklotrasách, ktoré nasmerujú turistov k zaujímavostiam regiónov. 

Finančný príspevok na schválený projekt „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ zo zdrojov Európskej únie predstavuje pre všetkých desať partnerov viac ako 1,8 mil. EUR, pričom slovenskí účastníci projektu k tomu získajú ďalších 10 % z oprávnených nákladov svojej časti projektu zo štátneho rozpočtu SR. 
Pre Mesto Dolný Kubín boli schválené nasledovné finančné zdroje:  
Prostriedky Európskej únie: 502 900,32 EUR    
Prostriedky štátneho rozpočtu:  59 164,74 EUR
Vlastné zdroje:  29 582,38 EUR

 


 

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy

V Dolnom Kubíne bola podpísaná Partnerská zmluva, ktorú podpísalo všetkých 10 zúčastnených partnerov.

Pozrite si krátku flash správu z TVDK ... TU

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvyDňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvyDňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy


 

Dňa 19.6.2017 Podpis zmluvy o finančnom príspevku

V Krakowe bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Dňa 19.6.2017 Podpis zmluvy o finančnom príspevku


 
ÚvodÚvodná stránka