Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie MsZ

  1. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány z radov poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb.
  2. Členovia komisie a ich predsedovia sú volení a odvolávaní mestským zastupiteľstvom. Návrh na zloženie komisií predkladá MsZ zástupca primátora mesta po dohode so zástupcami jednotlivých politických strán zastúpených v MsZ tak, aby bola zabezpečená profesionálna zdatnosť členov a zabezpečená administratívna činnosť komisie. V záujme posilnenia odbornej zdatnosti komisií si tieto môžu prizvať ďalších občanov, či už ako stálych odborníkov alebo len pre ten-ktorý prípad.
  3. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriadení komisie. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života mesta. V rámci poradnej funkcie prerokúvajú materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a predkladajú k ním stanoviská mestskému zastupiteľstvu. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, podieľajú sa na kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a podieľajú sa na prešetrovaní sťažností a podnetov občanov zabezpečovaných príslušnými útvarmi mesta.

 

Zoznam komisií MsZ


 

Dnes má službu:

Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín

ďalšie dni

Pondelok 19.11.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Utorok 20.11.
Azitea
Odbojárov 1959,
026 01 Dolný Kubín
043/3709 033
Streda 21.11.
Najlepšia lekáreň
Nemocničná 2904/4A,
02601 Dolný Kubín
Štvrtok 22.11.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Piatok 23.11.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Sobota 24.11.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Nedeľa 25.11.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868
Pondelok 26.11.
U anjela
S. Nováka 1764/4,
026 01 Dolný Kubín
043/5865 054

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka