Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie MsZ

  1. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány z radov poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb.
  2. Členovia komisie a ich predsedovia sú volení a odvolávaní mestským zastupiteľstvom. Návrh na zloženie komisií predkladá MsZ zástupca primátora mesta po dohode so zástupcami jednotlivých politických strán zastúpených v MsZ tak, aby bola zabezpečená profesionálna zdatnosť členov a zabezpečená administratívna činnosť komisie. V záujme posilnenia odbornej zdatnosti komisií si tieto môžu prizvať ďalších občanov, či už ako stálych odborníkov alebo len pre ten-ktorý prípad.
  3. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriadení komisie. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života mesta. V rámci poradnej funkcie prerokúvajú materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a predkladajú k ním stanoviská mestskému zastupiteľstvu. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, podieľajú sa na kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a podieľajú sa na prešetrovaní sťažností a podnetov občanov zabezpečovaných príslušnými útvarmi mesta.

 

Zoznam komisií MsZ


 

Dnes má službu:

Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín

ďalšie dni

Utorok 1.5.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Streda 2.5. - 7.5.
Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín
Streda 2.5. - 7.5.
Schneider
Alej slobody 2686,
02601 Dolný Kubín

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka