Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

fotografia budovy mestského úradu v Dolnom Kubíne

Adresa

Mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
podatelna@dolnykubin.sk

 

Identifikačné údaje

IČO: 00314463
DIČ: 2021339254
IBAN: SK20 0200 0000 0000 2042 6332
BIC:   SUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.


 
PRIMÁTORprimator@dolnykubin.sk 
Mgr. Roman Matejov tel.: 043/5814 454 
Kancelária primátora mesta sekr1@dolnykubin.sk
Ing. Vladimír Adamectel.: 043/5814 478vladimir.adamec@dolnykubin.sk
Bc. Martin Buznatel.: 043/5814 472martin.buzna@dolnykubin.sk
Ingrid Kuhajdovátel.: 043/5814 454ingrid.kuhajdova@dolnykubin.sk
Iveta Hojovátel.: 043/5814 449iveta.hojova@dolnykubin.sk
 fax: 043/5814 464 
   
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA viceprimatordk@dolnykubin.sk
PhDr. Jozef Šimektel.: 043/5814 477jozef.simek@dolnykubin.sk
   
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA  kontrol@dolnykubin.sk
Ing. Peter Florektel.: 043/5814 453peter.florek@dolnykubin.sk
Ing. Tomáš Chovanectel.: 043/5814 494tomas.chovanec@dolnykubin.sk
   
PREDNOSTA MsÚ prednosta@dolnykubin.sk
JUDr. Jaroslav Láštictel.: 043/5814 411jaroslav.lastic@dolnykubin.sk
   
REFERÁT PERSONALISTIKY sekr2@dolnykubin.sk
JUDr. Jaroslava Krivdovátel.: 043/5814 410jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk
 fax: 043/5814 465 
   
REFERÁT PRÁVNY mpravne@dolnykubin.sk
Ing. Zuzana Stašovátel.: 043/5814 435zuzana.stasova@dolnykubin.sk
Mgr. Oľga Chromcovátel.: 043/5814 435olga.chromcova@dolnykubin.sk
Mgr. Mária Smitkovátel.: 043/5814 440maria.smitkova@dolnykubin.sk
   
REFERÁT INFORMATIKY  informatika@dolnykubin.sk
Ing. Peter Debnártel.: 043/5814 436peter.debnar@dolnykubin.sk
Ing. Danka Števonkovátel.: 043/5814 457danka.stevonkova@dolnykubin.sk
Ing. Juraj Tóthtel.: 043/5814 436 juraj.toth@dolnykubin.sk
   
ODBOR ORGANIZAČNÝ A VNÚTORNÝCH VECÍ vnutro@dolnykubin.sk
Ing. Patrik Bartoška, PhDtel.: 043/5814 450patrik.bartoska@dolnykubin.sk
Ing. Daniela Pavolkovátel.: 043/5814 498daniela.pavolkova@dolnykubin.sk
Kancelária prvého kontaku  
Mgr. Alena Malíkovátel.: 043/5814 460alena.malikova@dolnykubin.sk
Evidencia obyvateľstva evobyv@dolnykubin.sk
Petra Šárfytel.: 043/5814 455petra.sarfy@dolnykubin.sk
Matričný úrad matrika@dolnykubin.sk
Irena Habánikovátel.: 043/5814 473irena.habanikova@dolnykubin.sk
Iveta Kollárikovátel.: 043/5814 445iveta.kollarikova@dolnykubin.sk
Podateľňa podatelna@dolnykubin.sk
Danka Bajdichovátel.: 043/5814 459danka.bajdichova@dolnykubin.sk
   
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU skolstvo@dolnykubin.sk
Ing. Michal Šventotel.: 043/5814 424michal.svento@dolnykubin.sk
Mgr. Jozef Kaščáktel.: 043/5814 461jozef.kascak@dolnykubin.sk
Mgr. Miroslav Drábtel.: 043/5814 452miroslav.drab@dolnykubin.sk
Jana Kubačkovátel.: 043/5814 417jana.kubackova@dolnykubin.sk
Mgr. Anna Paulovátel.: 043/5814 417anna.paulova@dolnykubin.sk
Viera Vargovátel.: 043/5814 416viera.vargova@dolnykubin.sk
Ing. Štefan Belvončíktel.: 043/5823 222msszdk@stonline.sk
   
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  socialne@dolnykubin.sk
PhDr. Jana Mazalánová tel.: 043/5814 412jana.mazalanova@dolnykubin.sk
Mgr. Eva Palugovátel.: 043/5814 419eva.palugova@dolnykubin.sk
Mgr. Ľubomíra Bernolákovátel.: 043/5814 419lubomira.bernolakova@dolnykubin.sk
Odelenie pre rodinu a krízovú intervenciu  
PhDr. Katarína Trubanová tel.: 043/5814 471katarina.trubanova@dolnykubin.sk
Mgr. Margita Lúčková tel.: 043/5814 471margita.luckova@dolnykubin.sk
Mgr. Peter Janotíktel.: 043/5814 413peter.janotik@dolnykubin.sk
   
ODBOR DOPRAVY, MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA A CESTOV.RUCHU doprava@dolnykubin.sk
Ing. Miroslav Kosmeľtel.: 043/5814 420miroslav.kosmel@dolnykubin.sk
Gabriela Halašovátel.: 043/5814 463gabriela.halasova@dolnykubin.sk
Ing. Ľubica Kubindovátel.: 043/5814 463lubica.kubindova@dolnykubin.sk
Mgr. Lucia Oravcová Weberovátel.: 043/5814 463lucia.weberova@dolnykubin.sk
Ing. Katarína Pažítkovátel.: 043/5814 443katarina.pazitkova@dolnykubin.sk
Mgr. Monika Ďaďovátel.: 043/5814 470tik@orava.sk
Bc. Ján Lavríktel.: 043/5814 415jan.lavrik@dolnykubin.sk
Ing. Michal Cimráktel.: 043/5814 415michal.cimrak@dolnykubin.sk
   
ODBOR FINANČNÝ financne@dolnykubin.sk
Ing. Gabriela Paušlyovátel.: 043/5814 476gabriela.pauslyova@dolnykubin.sk
Ing. Marika Pokusovátel.: 043/5814 427marika.pokusova@dolnykubin.sk
Ing. Beáta Válekovátel.: 043/5814 479beata.valekova@dolnykubin.sk
Tatiana Biňasovátel.: 043/5814 428tatiana.binasova@dolnykubin.sk
Ľudmila Záborskátel.: 043/5814 428ludmila.zaborska@dolnykubin.sk
Referát nájomného bývania  
Alena Maťkovátel.: 043/5814 429alena.matkova@dolnykubin.sk
Mzdová učtáreň  
Anna Koleštíkovátel.: 043/5814 429anna.kolestikova@dolnykubin.sk
Evidencia majetku  
Bc. Renáta Uhrínovátel.: 043/5814 480renata.uhrinova@dolnykubin.sk
Pokladňa  
Anna Pánikovátel.: 043/5814 444anna.panikova@dolnykubin.sk
Dane a poplatky  
Mgr. Milena Hankovátel.: 043/5814 426milena.hankova@dolnykubin.sk
Anna Kocholovátel.: 043/5814 426anna.kocholova@dolnykubin.sk
Poplatky za komunálny odpad  
Viera Majdišovátel.: 043/5814 437viera.majdisova@dolnykubin.sk
Zuzana Janotíkovátel.: 043/5814 480zuzana.janotikova@dolnykubin.sk
   
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA vystavba@dolnykubin.sk
Ing. Pavol Starektel.: 043/5814 434pavol.starek@dolnykubin.sk
REFERÁT INVESTIČNEJ ČINNOSTI A ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA  
Ing. Marián Smoleňtel.: 043/5814 442marian.smolen@dolnykubin.sk
Ing. Martin Lukaščík tel.: 043/5814 462martin.Lukascik@dolnykubin.sk
Milan Zubajtel.: 043/5814 462milan.zubaj@dolnykubin.sk
Ing. Milan Kováčiktel.: 043/5814 433milan.kovacik@dolnykubin.sk
REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
Ing. Eva Budiak Cimrákovátel.: 043/5814 433eva.cimrakova@dolnykubin.sk
   
   
REFERÁT ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU  
Ing. Katarína Spitzkopfovátel.: 043/5814 439katarina.spitzkopfova@dolnykubin.sk
Ing. Oľga Krútelovátel.: 043/5814 439olga.krutelova@dolnykubin.sk
Ing. Iveta Baricovátel.: 043/5814 439iveta.baricova@dolnykubin.sk
 tel.: 043/5823 850 
Ing.arch. Mária Kubinovátel.: 043/5814 432maria.kubinova@dolnykubin.sk
   
NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE mestska.policia@dolnykubin.sk
Mgr. Peter Uhrinatel.: 043/5814 441peter.uhrina@dolnykubin.sk
Príslušníci Mestskej polície:   
Bc. Branislav Medveckýtel.: 043/5814 456branislav.medvecky@dolnykubin.sk
Ladislav Tomečkotel.: 043/5814 456ladislav.tomecko@dolnykubin.sk
Mgr. Dušan Medzihradskýtel.: 043/5814 456dusan.medzihradsky@dolnykubin.sk
Bc. Rastislav Záhradníktel.: 043/5814 456rastislav.zahradnik@dolnykubin.sk
Alica Hlaváčikovátel.: 043/5814 456alica.hlavacikova@dolnykubin.sk
Igor Čerňantel.: 043/5814 456igor.cernan@dolnykubin.sk
Chránené pracovisko:  
Daniela Sotoniakovátel.: 043/5814 456daniela.sotoniakova@dolnykubin.sk
Oľga Hablákovátel.: 043/5814 456olga.hablakova@dolnykubin.sk
Viera Šaligovátel.: 043/5814 456viera.saligova@dolnykubin.sk
Jozef Válektel.: 043/5814 456jozef.valek@dolnykubin.sk
Maroš Majdištel.: 043/5814 456maros.majdis@dolnykubin.sk
Milan Podbrežnýtel.: 043/5814 456milan.podbrezny@dolnykubin.sk
ÚvodÚvodná stránka