Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

fotografia budovy mestského úradu v Dolnom Kubíne

Adresa

MESTO  DOLNÝ KUBÍN
Mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
podatelna@dolnykubin.sk

 

Identifikačné údaje

IČO: 00314463
DIČ: 2021339254
IBAN: SK20 0200 0000 0000 2042 6332
BIC:   SUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.


 
PRIMÁTOR  
Mgr. Roman Matejov 043/5814 454  
Kancelária primátora mesta sekr1@dolnykubin.sk
Ing. Vladimír Adamec 043/5814 478 vladimir.adamec@dolnykubin.sk
Bc. Martin Buzna 043/5814 472 martin.buzna@dolnykubin.sk
Ingrid Kuhajdová 043/5814 454 ingrid.kuhajdova@dolnykubin.sk
Iveta Hojová 043/5814 449 iveta.hojova@dolnykubin.sk
fax:  043/5814 464  
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA viceprimatordk@dolnykubin.sk
PhDr. Jozef Šimek 043/5814 477 jozef.simek@dolnykubin.sk
     
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA  
Ing. Peter Florek 043/5814 453 peter.florek@dolnykubin.sk
Ing. Tomáš Chovanec 043/5814 494 tomas.chovanec@dolnykubin.sk
     
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU prednosta@dolnykubin.sk
JUDr. Jaroslav Láštic 043/5814 411 jaroslav.lastic@dolnykubin.sk
Referát personalistiky    
JUDr. Jaroslava Krivdová 043/5814 410 jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk
fax:  043/5814 465  
Referát právny mpravne@dolnykubin.sk 
Ing. Zuzana Stašová 043/5814 435 zuzana.stasova@dolnykubin.sk
Mgr. Oľga Chromcová 043/5814 435 olga.chromcova@dolnykubin.sk
Mgr. Mária Smitková 043/5814 440 maria.smitkova@dolnykubin.sk
Referát informatiky informatika@dolnykubin.sk 
Ing. Peter Debnár 043/5814 436 peter.debnar@dolnykubin.sk
Ing. Danka Števonková 043/5814 457 danka.stevonkova@dolnykubin.sk
Ing. Juraj Tóth 043/5814 436 juraj.toth@dolnykubin.sk
     
ODBOR ORGANIZAČNÝ A VNÚTORNÝCH VECÍ vnutro@dolnykubin.sk
Ing. Patrik Bartoška, PhD 043/5814 450 patrik.bartoska@dolnykubin.sk
Ing. Daniela Pavolková 043/5814 498 daniela.pavolkova@dolnykubin.sk
Kancelária prvého kontaktu  
Mgr. Alena Malíková 043/5814 460 alena.malikova@dolnykubin.sk
Evidencia obyvateľstva evobyv@dolnykubin.sk 
Petra Šárfy 043/5814 455 petra.sarfy@dolnykubin.sk
Matričný úrad matrika@dolnykubin.sk
Irena Habániková 043/5814 473 irena.habanikova@dolnykubin.sk
Iveta Kolláriková 043/5814 445 iveta.kollarikova@dolnykubin.sk
Podateľňa    
Ing. Jana Hanková 043/5814 459 jana.hankova@dolnykubin.sk
     
     
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU skolstvo@dolnykubin.sk
Ing. Michal Švento 043/5814 424 michal.svento@dolnykubin.sk
Mgr. Jozef Kaščák 043/5814 461 jozef.kascak@dolnykubin.sk
Mgr. Miroslav Dráb 043/5814 452 miroslav.drab@dolnykubin.sk
Jana Kubačková 043/5814 417 jana.kubackova@dolnykubin.sk
Mgr. Anna Paulová 043/5814 417 anna.paulova@dolnykubin.sk
Viera Vargová 043/5814 416 viera.vargova@dolnykubin.sk
Ing. Štefan Belvončík 043/5823 222 msszdk@stonline.sk
     
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY socialne@dolnykubin.sk
Mgr. Eva Palugová 043/5814 412 eva.palugova@dolnykubin.sk
Oddelenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených
Mgr. Ľubomíra Bernoláková 043/5814 419 lubomira.bernolakova@dolnykubin.sk
Odelenie pre rodinu a krízovú intervenciu  
PhDr. Katarína Trubanová 043/5814 471 katarina.trubanova@dolnykubin.sk
Mgr. Margita Lúčková 043/5814 471 margita.luckova@dolnykubin.sk
Mgr. Peter Janotík 043/5814 413 peter.janotik@dolnykubin.sk
     
ODBOR DOPRAVY, MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA A CESTOVÉHO RUCHU doprava@dolnykubin.sk
Ing. Miroslav Kosmeľ 043/5814 420 miroslav.kosmel@dolnykubin.sk
Gabriela Halašová 043/5814 463 gabriela.halasova@dolnykubin.sk
Ing. Ľubica Kubindová 043/5814 463 lubica.kubindova@dolnykubin.sk
Ing. Katarína Pažítková 043/5814 443 katarina.pazitkova@dolnykubin.sk
Mgr. Monika Ďaďová 043/5814 470 tik@orava.sk
Bc. Ján Lavrík 043/5814 415 jan.lavrik@dolnykubin.sk
Ing. Juraj Vasek 043/5814 415 juraj.vasek@dolnykubin.sk
     
ODBOR FINANČNÝ financne@dolnykubin.sk
Ing. Gabriela Paušlyová 043/5814 476 gabriela.pauslyova@dolnykubin.sk
Ing. Marika Pokusová 043/5814 427 marika.pokusova@dolnykubin.sk
Ing. Beáta Váleková 043/5814 479 beata.valekova@dolnykubin.sk
Tatiana Biňasová 043/5814 428 tatiana.binasova@dolnykubin.sk
Ľudmila Záborská  043/5814 428 ludmila.zaborska@dolnykubin.sk
Referát nájomného bývania  
Alena Maťková 043/5814 429 alena.matkova@dolnykubin.sk
Mzdová učtáreň  
Anna Koleštíková 043/5814 429 anna.kolestikova@dolnykubin.sk
Evidencia majetku  
Bc. Renáta Uhrínová 043/5814 480 renata.uhrinova@dolnykubin.sk
Pokladňa  
Danka Bajdichová 043/5814 444 danka.bajdichova@dolnykubin.sk
Dane a poplatky  
Mgr. Milena Hanková 043/5814 426 milena.hankova@dolnykubin.sk
Anna Kocholová 043/5814 426 anna.kocholova@dolnykubin.sk
Poplatky za komunálny odpad  
Viera Majdišová 043/5814 437 viera.majdisova@dolnykubin.sk
Zuzana Janotíková 043/5814 437 zuzana.janotikova@dolnykubin.sk
Ing. Monika Holubčíková 043/5814 480 monika.holubcikova@dolnykubin.sk
     
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA vystavba@dolnykubin.sk
Ing. Pavol Starek 043/5814 434 pavol.starek@dolnykubin.sk
Referát investičnej činnosti a štátneho fondu rozvoja bývania
Ing. Marián Smoleň 043/5814 442 marian.smolen@dolnykubin.sk
Ing. Martin Lukaščík 043/5814 462 martin.Lukascik@dolnykubin.sk
Milan Zubaj 043/5814 462 milan.zubaj@dolnykubin.sk
Referát životného prostredia
Ing. Mária Kršková 043/5814 433 maria.krskova@dolnykubin.sk
Referát územného plánovania a stavebného poriadku
Ing. Katarína Spitzkopfová 043/5814 439 katarina.spitzkopfova@dolnykubin.sk
Ing. Oľga Krútelová 043/5814 439 olga.krutelova@dolnykubin.sk
Ing. Iveta Baricová 043/5814 439 iveta.baricova@dolnykubin.sk
  043/5823 850  
Ing.arch. Mária Kubinová 043/5814 432 maria.kubinova@dolnykubin.sk
MESTSKÁ POLÍCIA mestska.policia@dolnykubin.sk
Náčelník mestskej polície  
Mgr. Peter Uhrina 043/5814 441 peter.uhrina@dolnykubin.sk
Príslušníci Mestskej polície  
Bc. Branislav Medvecký 043/5814 456 branislav.medvecky@dolnykubin.sk
Ladislav Tomečko 043/5814 456 ladislav.tomecko@dolnykubin.sk
Mgr. Dušan Medzihradský 043/5814 456 dusan.medzihradsky@dolnykubin.sk
Bc. Rastislav Záhradník 043/5814 456 rastislav.zahradnik@dolnykubin.sk
Alica Hlaváčiková 043/5814 456 alica.hlavacikova@dolnykubin.sk
Igor Čerňan 043/5814 456 igor.cernan@dolnykubin.sk
Matej Mačuha 043/5814 456 matej.macuha@dolnykubin.sk
Chránené pracovisko  
Daniela Sotoniaková 043/5814 456 daniela.sotoniakova@dolnykubin.sk
Oľga Habláková 043/5814 456 olga.hablakova@dolnykubin.sk
Viera Šaligová 043/5814 456 viera.saligova@dolnykubin.sk
Jozef Válek 043/5814 456 jozef.valek@dolnykubin.sk
Maroš Majdiš 043/5814 456 maros.majdis@dolnykubin.sk
Milan Podbrežný 043/5814 456 milan.podbrezny@dolnykubin.sk

 

Dnes má službu:

Nika
Radlinského 1710,
026 01 Dolný Kubín

0948 188 070

ďalšie dni

Utorok 14.8.
Nika
Radlinského 1710,
026 01 Dolný Kubín
0948 188 070
Streda 15.8.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Štvrtok 16.8.
Azitea
Odbojárov 1959,
026 01 Dolný Kubín
043/3709 033
Piatok 17.8.
NAJLEPŠIA LEKÁREŇ DK
Nemocničná 2904/4A,
026 01 Dolný Kubín
043/3812 578
Sobota 18.8. - 24.8.
Schneider
Alej slobody 2686,
02601 Dolný Kubín
Sobota 18.8.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Sobota 18.8. - 24.8.
Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín
Nedeľa 19.8.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Pondelok 20.8.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Utorok 21.8.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka