Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská rada

Mestská rada

  • Mestská rada sa skladá z počtu členov určeného mestským zastupiteľstvom, ktorých následne volí mestské zastupiteľstvo. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve.
  • Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora. Postavenie a pôsobnosť mestskej rady sú určené zákonom.
  • V rámci iniciatívnej funkcie vypracováva návrhy a podnety na riešenie závažných otázok života mesta.
  • V rámci výkonnej funkcie prerokúva materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a predkladá k nim stanoviská mestskému zastupiteľstvu.
  • V rámci kontrolnej funkcie podieľa sa na kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a kontrolných akciách v rámci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

 

 

Zloženie mestskej rady


 
ÚvodÚvodná stránka