Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrhy VZN

Úradná tabuľa

Vyhlásenie voľby členov mestskej rady Mesta Dolný Kubín

Podľa Článku 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín zo dňa 28.02.2019 vyhlasuje voľby členov mestskej rady Mesta Dol ...viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Uzemný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.6.- zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Mesto Dolný Kubín doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie,
viac...


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosi o životné prostredie
viac...


 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentáln ...viac...


 

Územný plán mesta Dolný Kubín - zmeny a doplnky č. 6

Mesto Dolný Kubín ako prislušný orgán Územného plánovania týmto začína prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zv ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zv ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zv ...viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.
viac...


 
ÚvodÚvodná stránka