Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dolnokubínske deti sa vrátili po prázdninách do škôlVytlačiť
 

Dolný Kubín, 5. septembra 2017 – Po dvojmesačných prázdninách sa v pondelok 4. septembra vrátilo do všetkých základných a materských škôl v Dolnom Kubíne približne 3 100 detí. Prvý deň v novom školskom roku 2017/2018 otvorilo svoje brány deväť materských a šesť základných škôl v Dolnom Kubíne. 

Chcel by som všetkým žiakom a študentom zaželať do nového školského roku veľa chuti, usilovnosti, trpezlivosti a zvedavosti z nového poznania, ale aj množstvo úspechov pri rôznych skúškach, ktoré ich počas roka postretnú. Zvlášť by som poprial našim novým prváčikom, aby sa škola stala pre nich príjemným prostredím na získavanie nových informácií a nech je pre nich pán učiteľ, učiteľka zdrojom informácií,“ povedal po otvorení školského roku primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.  

Prvýkrát bránu základnej školy prekročilo spolu 225 detí a 174 detí prvýkrát vstúpilo do materských škôl. Okrem toho do Cirkevnej spojenej školy nastúpilo približne 40 žiakov a okolo 10 žiakov do ZŠ Jánoš. V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc 2 600 detí, čo je oproti minulému školskému roku približne rovnaký stav.  

Aktuálnou novinkou v novom školskom roku je zvýšený počet hodín dejepisu v deviatom ročníku z dvoch na tri hodiny. Taktiež je novinkou to, že testovanie deviatakov sa opäť presúva na marec budúci rok,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Začiatkom septembra nastúpilo do deviatich materských škôl okolo 750 detí. Samospráva bola tento rok schopná prijať do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem. Podľa slov Michala Šventa je niekedy problém len s tým, že školy nevedia vyhovieť rodičom o prijatie dieťaťa v konkrétnej materskej škole, lebo niektoré sú vyťaženejšie viac, iné menej, ale vedia vždy ponúknuť inú kapacitne voľnejšiu mestskú alebo neštátnu materskú školu. 

V štyroch základných školách zriadených mestom sa bude vzdelávať 1 950 detí. Základné školy v meste aj tento rok pokračujú v rozbehnutých projektoch a pripravujú aj novinky. Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne je zameraná na regionálnu výchovu a dlhú tradíciu má aj v projekte Zelená škola, ktorý je orientovaný na environmentálnu výchovu a trvalo udržateľný život. Od tohto školského roka bude realizovať tiež nový projekt Pozvime prírodu do záhrady, ktorý bude viesť žiakov k trvalému záujmu o pestovanie rôznych plodín a starostlivosť o záhradu. Škola bola okrem tohto projektu úspešná cez grantový program Zelené vzdelávanie, kde si žiaci vytvorili v záhrade školy alternatívnu učebňu, ktorá je zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie. ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa stala od tohto školského roka sídlom pre Športovú akadémiu Mateja Tótha. Najmladší žiaci vo veku od 6 do 11 rokov budú mať možnosť pravidelne sa hýbať a získať základy pre akýkoľvek druh športu a zdravý vývoj detského organizmu. Škola pokračuje aj v projekte športových tried zameraných na bedminton. Taktiež bude škola realizovať projekt Radšej často a málo ako naraz veľa z programu „ Zdravie na tanieri 2017 “, ktorý bude viesť žiakov k zdravému stavovaniu. Dolnokubínska Základná škola Martina Kukučína je tiež dlhodobo zameraná na šport, žiaci v nej sa v poslednej dobe primárne venujú hokeju. Základná škola s materskou školou v mestskej časti Kňažia pokračuje v multilaterálnom projekte Erazmus + s názvom Povedz svoj názor, ktorého cieľom je zmeniť tie návyky žiakov, ich rodín, komunity a zamestnancov školy, ktoré sú necitlivé k životnému prostrediu (napr. odpad, plytvanie, ochrana zdrojov, prostredia) a byť vzorom pre iné školy a spoluobčanov. Škola pri tomto projekte spolupracuje so školami z Anglicka, Francúzska, Turecka, Rumunska a Talianska. 

Dolnokubínske deti sa vrátili po prázdninách do škôl

Dolnokubínske deti sa vrátili po prázdninách do škôl

Dolnokubínske deti sa vrátili po prázdninách do škôl


 
 
ÚvodÚvodná stránka