Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie čiastočnej uzávierky na ceste III/2262 v km 0,280 - 0,410.Vytlačiť
 

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3, § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z,z. o organízácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na cestách II. a III. triedy podťa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti ZNAK  spol. s r. o. , Námestie Slobody 1407/5,020 01 Púchov podl'a § 7, ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb, a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa zákon č.135/1961 Zb, vykonáva, so súhlasnom ODI OR PZ SR Dolný Kubín

povol'uje

čiastočnú uzávierku cesty III/2262 (Dolný Kubín - Záskalie) v km 0,280 - 0,410 z dóvodu opravy úseku cesty III/2262 vkm 0,280 - 0,310 a 0,380 - 0,410 ,,Sanácia zosuvu na ceste III/2262 (Dolný Kubín - Záska|ie) - oprava úseku v km 0,280 - 0,310 a 0,380 - 0,410" v Dolnom Kubíne - Záskalie, od 27.03.2017 do 30.06.2017.

Súbor na stiahnutie OU_povolenie.pdf OU_povolenie.pdf (3 MB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka