Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovanímVytlačiť
 

kompost.jpg

 

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2016 vstúpil do platnosti zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, má Mesto, ktoré rieši nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len „BRKO“), povinnosť zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti mesta kompostovať vyprodukovaný BRKO.

Zabezpečenie takýchto kompostovacích zásobníkov predstavovalo pre Mesto Dolný Kubín vysokú finančnú investíciu. Z tohto dôvodu Mesto požiadalo  o nenávratný finančný príspevok na  realizáciu projektu s názvom „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“.  Projekt bol schválený a v júli 2018 Mesto Dolný Kubín podpísalo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Ukončenie projektu je naplánované na apríl 2019.

Predmetom projektu je nákup 1000 ks kompostérov, ktoré budú bezodplatne poskytnuté prioritne domácnostiam  a tiež sa počíta s umiestnením kompostérov na mestské cintoríny.

Týmto bude podporené predovšetkým domáce kompostovanie u vlastníkov rodinných domov s vlastnou záhradou. Vyprodukovaný BRKO sa z väčšej časti  tak zužitkuje  - skompostuje  v mieste svojho vzniku.

Prínosy projektu po jeho realizácii budú jednak environmentálne,  socioekonomické ale i pestovateľské:

  • zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov,
  • eliminovanie vzniku čiernych skládok,
  • predchádzanie spaľovania BRKO v záhradách a na verejných priestranstvách, 
  • zavedením kompostovania je predpoklad zníženia frekvencie zvozu zmesového komunálneho odpadu, pretože sa odkloní BRKO z kuka nádoby do kompostéra,
  • zvýšenie hygieny a zníženie zápachu zbernej nádoby, keďže tzv. „mokrá zložka“ odpadu (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) bude odklonená do kompostovacieho zásobníka
  • menšia frekvencia zvozu pomocou kuka vozov – menšie znečistenie ovzdušia  v meste,
  • z odpadu, ktorý by skončil na skládke vznikne – kompost = plnohodnotné hnojivo, ktorý okrem iného zabraňuje aj vodnej erózii.
  • výsledný produkt kompostovania – kompost pri použití vo vlastnej záhrade napomôže obohatiť pôdu o organické látky a humus,
  • kompost zlepší mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, zlepšia sa biologické vlastnosti pôdy,
  • kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobia.

 

Všetky hore uvedené prínosy prispejú k dosiahnutiu deklarovaných cieľových hodnôt a k zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti výstupov projektu.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
www.op-kzp.sk

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka