Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Primátora a poslancov v Dolnom Kubíne si bude vyberať viac ako 15-tisíc voličov Vytlačiť
 

Dolný Kubín 7. novembra 2018  -  O necelé tri dni, v sobotu 10. novembra, si budú občania na celom území Slovenska voliť svojich primátorov, starostov a poslancov. V dolnooravskej metropole sa o post primátora mesta uchádza celkovo sedem kandidátov. O devätnásť kresiel v mestskom zastupiteľstve zabojuje 55 uchádzačov v piatich volebných obvodoch.    

V Dolnom Kubíne budú môcť občania voliť v 18 volebných okrskoch, ich zoznam s určením volebných miestností je dostupný na internetovej stránke mesta v sekcii Komunálne voľby 2018 a tiež aj na úradnej tabuli mesta,“ povedala Jaroslava Krivdová, zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne.    

Voľba primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva je jednokolová. To znamená, že primátorom 18-tisícového mesta sa stane kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Podľa Krivdovej by malo 10. novembra v Dolnom Kubíne voliť viac ako 15 200 voličov z čoho bude 187 prvovoličov. O svojich kandidátoch budú v sobotu rozhodovať aj najstarší občania nášho mesta, medzi ktorých patrí aj 98-ročný pán zo sídliska Bysterec, či 97-ročná pani z Brezovca.     

Pri voľbe do orgánov samosprávy obcí môže voliť obyvateľ obce len v obci svojho trvalého pobytu, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. „Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora spolu s prázdnou obálkou s odtlačkom úradnej pečiatky obce . Každý volič sa pred hlasovaním odoberie do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tomu, kto nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Na hlasovacom lístku pre voľby primátora zakrúžkovaním poradového čísla volič označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje,“ vysvetlila Krivdová.    

Na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. „Tento rok si v našom meste budú občania voliť po dvoch poslancov vo volebnom obvode číslo 1, 2 a 3. Vo volebnom obvode číslo 4 si Dolnokubínčania môžu zvoliť šiestich poslancov a siedmich poslancov budú vyberať zo zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode číslo 5,“ uzavrela Krivdová s tým, že poslancami sa stanú tí kandidáti, ktorí získajú v jednotlivých volebných obvodoch najviac platných hlasov.   

Občania, ktorí chcú prísť voliť, ale nemôžu si sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžu čítať alebo písať a oznámia túto skutočnosť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, majú právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. „Treba však upozorniť, že obidve osoby pred vstupom do vyhradeného priestoru na hlasovanie poučí člen okrskovej volebnej komisie o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky,“ zdôraznila Krivdová.   

Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta Dolný Kubín. Potom hodí obálku do volebnej schránky. Volebné miestnosti sa na Slovensku otvoria v sobotu 10. novembra 2018 o 7.00 ráno, a dvere volebných miestností sa uzavrú o 22.00 hodine.   

Občan, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec do 09.11.2018 vrátane a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať v kancelárii Evidencie obyvateľstva, na prízemí novej budovy Mestského úradu Dolný Kubín. Okrem príslušníkov štátnej polície budú dohliadať na bezproblémový a pokojný priebeh volieb aj hliadky Mestskej polície Dolný Kubín. „Počas priebehu volieb bude na poriadok dohliadať päť príslušníkov mestskej polície,“ uviedol Peter Uhrina, náčelník Mestskej polície Dolný Kubín.    

Bližšie informácie o voľbách do orgánov samosprávny obcí v roku 2018 sa voliči dozvedia na internetovej stránke mesta Dolný Kubín v sekcii Komunálne voľby 2018 alebo priamo na web stránke Ministerstva vnútra SR.   

Primátora a poslancov v Dolnom Kubíne si bude vyberať viac ako 15-tisíc voličov


 
 
ÚvodÚvodná stránka