Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Rodičia môžu zapísať svoje dieťa do materskej školy do konca marcaVytlačiť
 

Dolný Kubín, 8. marca 2018 – Od začiatku marca prebieha vo všetkých materských školách dolnooravskej metropoly zápis detí  na predprimárne vzdelávanie do siedmich materských škôl zriadených mestom Dolný Kubín. Zápis sa koná v čase prevádzkových hodín materských škôl do 29. marca 2018.
Dieťa bude do materskej školy prijaté na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti musí byť aj  potvrdenie o zdravotnom  stave  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,“ vysvetlil Michal Švento vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.   
Zákonný zástupca dostane rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa najneskôr do konca júna tohto roka. Do materskej školy sa podľa Šventa spravidla  prijímajú deti od troch do šesť rokov veku. „Výnimočne možno prijať do materskej školy dieťa od dvoch rokov, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, personálne) a kapacitné možnosti materskej školy.“ doplnil Švento
Prednostne budú  prijímané  deti, ktoré dosiahnu k  31. augustu 2018 vek päť rokov (predškoláci), s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.   
Ďalšie podmienky prijímania detí do materskej školy stanovuje riaditeľ materskej školy po prerokovaní  s pedagogickou radou a zverejňuje ich na informačných tabulách v priestoroch školy.
Prvýkrát bránu materských škôl v tomto školskom roku v Dolnom Kubíne prekročilo spolu 174 detí. Začiatkom septembra nastúpilo do deviatich materských škôl okolo 750 detí. Samospráva bola tento rok schopná prijať do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem. 

Rodičia môžu zapísať svoje dieťa do materskej školy do konca marca

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka