Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Štatistické zisťovanieVytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v tomto období realizovať zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. 
Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v tejto oblasti na Slovensku, ako aj na medzinárodné porovnanie. Do zisťovania bolo v tomto roku vybratých viac ako 150 miest a obcí vrátane Dolného Kubína, celkom takmer 4 600 domácností. 
Zisťovanie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018.
V tomto období vybrané domácnosti aj v našom meste navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením
Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.statistics.sk alebo na tel. čísle 041/5113210.

Štatistický úrad Slovenskej republiky


 
 
ÚvodÚvodná stránka