Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj majetku mesta

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - KÚPA OBJEKTU PAVILÓN MŠ 2 ZÁSKALIE

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľného majetku Mesta Dolný Kubín


Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb. Tieto osoby nemôžu byť určené individuálne, pričom ich druhové určenie nie je vylúčené. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

 • Názov: Mesto Dolný Kubín 
 • Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
 • Zastúpenie: Mgr. Roman Matejov – primátor mesta 
 • IČO: 00314463
 • Kontaktná osoba: Ing. Patrik Bartoška, PhD., vedúci Odboru organizačného a vnútorných vecí (v čase neprítomnosti poverený zástupca – Ing. Daniela Pavolková)
 • Kancelária:  Nová budova Mestského úradu v Dolnom Kubíne, Centrum pre občanov
 • Telefónne číslo:  043/5814450, 0918/967163, 043/5814498
 • E-mail:  ovs@dolnykubin.sk

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber kupujúceho pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude kúpa nehnuteľného majetku Mesta Dolný Kubín, v k.ú. Záskalie:

 • a) stavba pavilon MŠ 2, s.č. 906, postavená na pozemku CKN parc. č. 284/170, zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2
 • b) pozemok CKN parc. č. 284/170, zastavané  plochy a nádvoria o výmere 267 m2,
 • c) pozemok CKN parc. č. 284//219, orná pôda o výmere 385 m2,
 • d) pozemok CKN parc. č. 284/220, zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2,
 • e) pozemok CKN parc. č. 284/221, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2.

 

Termín zverejnenia OVS je do 2.6.2017

Celé znenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) si pozrite TU

Súbor na stiahnutie ovs-pavilon-ms-zaskalie.pdf ovs-pavilon-ms-zaskalie.pdf (91.1 kB)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁJOM BÝVALÉHO TIK-U

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom nehnuteľného majetku Mesta Dolný Kubín


Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb. Tieto osoby nemôžu byť určené individuálne, pričom ich druhové určenie nie je vylúčené. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

 • Názov: Mesto Dolný Kubín 
 • Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
 • Zastúpenie: Mgr. Roman Matejov – primátor mesta 
 • IČO: 00314463
 • Kontaktná osoba: Ing. Patrik Bartoška, PhD., vedúci Odboru organizačného a vnútorných vecí (v čase neprítomnosti poverený zástupca – Ing. Daniela Pavolková)
 • Kancelária:  Nová budova Mestského úradu v Dolnom Kubíne, Centrum pre občanov
 • Telefónne číslo:  043/5814450, 0918/967163, 043/5814498
 • E-mail:  ovs@dolnykubin.sk

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber nájomcu pre uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom nehnuteľného majetku Mesta Dolný Kubín. 

 • a) stavba s.č. 1754, postavená na pozemku CKN parc. č. 56/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, v k. ú. Dolný Kubín (budova bývalej TIK na ul. Gäceľská cesta)

 

Termín zverejnenia OVS je do 02.06.2017 

Celé znenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) si pozrite TU

Súbor na stiahnutie OVS-najom-tik.pdf OVS-najom-tik.pdf (94.7 kB)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁJOM STÁNKU ESEX

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom nehnuteľného majetku Mesta Dolný Kubín


Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb. Tieto osoby nemôžu byť určené individuálne, pričom ich druhové určenie nie je vylúčené. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

 • Názov: Mesto Dolný Kubín 
 • Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
 • Zastúpenie: Mgr. Roman Matejov – primátor mesta 
 • IČO: 00314463
 • Kontaktná osoba: Ing. Patrik Bartoška, PhD., vedúci Odboru organizačného a vnútorných vecí (v čase neprítomnosti poverený zástupca – Ing. Daniela Pavolková)
 • Kancelária:  Nová budova Mestského úradu v Dolnom Kubíne, Centrum pre občanov
 • Telefónne číslo:  043/5814450, 0918/967163, 043/5814498
 • E-mail:  ovs@dolnykubin.sk

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber nájomcu pre uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom nehnuteľného majetku Mesta Dolný Kubín. 

 • a) predajný stánok ESEX, Radlinského (Alianz) – Inv. č.: 28150000050 umiestnený na pozemku EKN parc. č. 21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2 v k. ú. Dolný Kubín a
 • b) časť pozemku EKN parc. č. 21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2 v k. ú. Dolný Kubín,  o výmere 10 m2.

 

Termín zverejnenia OVS je do 02.06.2017

Celé znenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) si pozrite TU

Súbor na stiahnutie ovs-najom-esex.pdf ovs-najom-esex.pdf (95.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka