Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Technické služby informujú

Zber nebezpečného odpadu v mesteVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín a Technické služby s.r.o. Dolný Kubín organizujú pre občanov mesta pravidelný polročný zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční dňa 15. októbra 2017. V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených miestach pristavené vozidlo technických služieb, ktorého pracovníci budú odpad preberať od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.

Odpad musí byť presne identifikovateľný s presne označeným obsahom !
Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné odovzdať v lekárni) a elektroodpad !!!

Zoznam zbieraného  nebezpečného odpadu:

 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  z domácností  /napr. z farieb/
 • všetky druhy batérií a monočlánkov
 • rozpúšťadlá  (identifikovateľný a presne označený obsah)
 • pesticídy 
 • žiarivky
 • oleje a tuky (identifikovateľný a presne označený obsah)
 • farby, lepidlá, tmely a živice z domácností

Miesta určené na preberanie odpadu si pozrite TU


Bližšie informácie týkajúce sa zberu nebezpečného odpadu Vám poskytneme na Technických  službách s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín, tel. 043/586 4905. 

Zber nebezpečného odpadu v meste


 
 

Zber objemného odpadu v meste Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín oznamuje občanom organizovanie zberu objemného odpadu v meste. Zber bude prebiehať v termíne od 17. do 27. septembra 2018 formou uloženia odpadu do označených veľkoobjemových kontajnerov, umiestnených na verejných priestranstvách. Zberné nádoby budú pristavené na miesta od 08.00 hod. a ich odvoz bude realizovaný po 13.00 hod. v deň pristavenia.                 

Zbiera sa

Zberná nádoba - Objemný odpad (nábytok, okná, dvere, nádoby, rúry, bytové jadrá, koberce...)

Nezbiera sa: 

Elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, tzv. elektroodpad...)
Nebezpečný odpad (batérie, farby, obaly  z motorových olejov..) 
Stavebný odpad (tehly, obkladačky, dlaždice)

Miesta a termín zberu si pozrite TU

Mestský úrad Dolný Kubín, odbor dopravy, MH a CR

Zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu


 
 

Technické služby Dolný Kubín informuje občanom mesta o harmonograme vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na 2. polrok 2018. 

Celý harmonogram najdete TU

SEPARUJEME:

PLAST, KOV, TETRAPAKY – žltá                                         

žltý kontajner -plastPlastové odpady - prázdne fľaše od nápojov, minerálok, vína, kelímky od jogurtov, nádoby od šampónov
a ďalšej kozmetiky, čisté číre fólie a farebné plastové tašky, sačky, streč fólie...

Kovové odpady - konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo), alobal, hliníkové viečka od jogurtov...

Viacvrstvové obaly od nápojov VKM tetrapak mlieko, smotana, džúsy, ovocné šťavy...

Neseparujeme: celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok, obaly od chemikálií, hrubo znečistené plasty, (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan

PAPIER – modrá                                                                  

modrý kontajner - papierPapierové odpady - noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, krabice, lepenka, kartón...

Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeľovať kovové spony. takto vytriedený papier vhadzujte do vrecka alebo kontajnera modrej farby!

Neseparujeme: mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly na vajíčka, obaly z viacvrstvových, materiálov – tetrapak, použité plienky - „pampersky“, použité papierové utierky a pod.

SKLO – zelená                                                                     

Zelený kontajner - skloSklenené fľaše a tabuľové sklo fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, sklenené nádoby, rozbité tabuľové sklo...

Fľaše a poháre očistíme od zvyškov potravín. takto vytriedené sklo vhadzujeme do kontajnerov zelenej farby. fľaše, hlavne pri vrecovom zbere, nerozbíjame, necháme ich celé.

Neseparujeme: žiarovky, žiarivky, keramika, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným
výpletom, naplnené zaváraninové fľaše.

 


Zberný dvor – areál Technických služieb, s. r. o. na Mokradi.
Prevádzková doba zberného dvora

Zoznam druhov zbieraných odpadov

 • objemný odpad – bezodplatne, preukázaním sa pôvodcu odpadu vlastným Občianskym preukazom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Dolný Kubín;
 • všetky druhy triedeného odpadu – papier, plasty, kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvové materiály (tetrapaky);
 • bioodpad – tráva, konáre max. do 1 m a hrúbky 5 cm;
 • nebezpečný odpad – občania – nepodnikatelia – v originálnych obaloch so zreteľným označením ich názvu;
 • elektroodpad – všetky druhy elektrospotrebičov v nerozobratom stave;
 • jedlé oleje a tuky.

Viac na www.tsdk.sk

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2018 na 2. polrok 

 


 

 

Bioodpad 1

Bioodpad 2


 
ÚvodÚvodná stránka