Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Výzva na predloženie ponuky na zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Dolný Kubín zastávka Dolný Kubín zastávka

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri zmluvnom predaji v tarifnom bode Dolný Kubín zastávka. 
V prílohe Vám posielame List č. 5178/2018-SeON „Výzvu na ...viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe žiadostí žiadateľov o kúpu (zámenu) nehnuteľností zámer Mesta D ...viac...


 

Verejná vyhláška - oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania. Dňa 08.02.2018 podala Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia na základe žiadosti zo strany žiadateľa PRING consulting s.r.o., Medzihradská 1339, 026 01 Dolný Kubín, zo dňa 08.02.2018
viac...


 

Zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer Mesta Dolný Kubín prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka