Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
 
viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Dňa  20.11.2018 podal  navrhovateľ NIKRO s.r.o., Priemyselná ulica 3084, 026 01 Dolný Kubín v zast. DK Ateliér, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení lín ...viac...


 

Územný plán mesta, Zmeny a doplnky č. 5 - Návrh

Mesto Dolný Kubín, Mestský úrad – odbor výstavby a ŽP informuje verejnosť o:
Územný plán mesta, Zmeny a doplnky č. 5  - Návrh   (ÚPN č. 5)
Obstarávateľ ÚPN č. 4:  Mesto Dolný Kubín  
...viac...


 

Oznámenie k ochrane osobných údajov

Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01  Dolný Kubín, IČO:00314463, mail: info@dolnykubin.sk
je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.
viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950
viac...


 
ÚvodÚvodná stránka