Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín,  odbor výstavby  a životného prostredia  na základe  žiadosti zo strany žiadateľa Gasko a.s., J.Ťatliaka 1785/6
viac...


 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia. Navrhovateľ Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal dňa 22.03.2017 návrh na vydanie zmeny územného rozh ...viac...


 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný  orgán štátnej  správy starostlivosti o životné prostredie  podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe staro ...viac...


 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname
majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. ...viac...


 

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 17.05.2017 bol Mestskému úradu v Dolnom Kubíne doručený list, s označením „Petícia k plánovanému zámeru regulácie potoka.“,
viac...


 

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča, že Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod. Právo voliť, právo byť volený a spôsob hlasovania si prečítajte TU.
  ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka