Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie pre voličov

Mesto Dolný Kubín oznamuje oprávneným voličom v meste Dolný Kubín, že tlačivo „Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí“, v ktorom sa uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebná miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti,  im bude v zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručené najneskôr dňa 16.10.2018.

V prípade, že oznámenie nebude doručené z dôvodu, že volič má uvedený ako trvalý pobyt len „Mesto Dolný Kubín“ alebo ak nebolo možné predmetné oznámenie doručiť pretože volič nemá dostatočne označenú poštovú schránku alebo ak táto chýba, po uvedenom termíne sa tento môže o mieste konania volieb a o konkrétnej volebnej miestnosti informovať osobne na Mestskom úrade v kancelárii evidencie obyvateľov (prízemie novej budovy Mestského úradu Dolný Kubín) alebo telefonicky na č. tel. 043/5814 455.

Zároveň oznamujeme, že zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov na primátora Mesta Dolný Kubín je v zmysle § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v mieste obvyklým, t. j. na úradnej tabuli mesta a na web stránke mesta www.dolnykubin.sk.


 

Informácie k volebnej kampani

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.

Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.

Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.

Viac informácií k vedeniu volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?oso18_kampan

Vseobecné záväzne nariadenie č.10/2015 si pozrite TU.

Volebná kampaň kandidátov v obci nad 5 000 obyvateľov si pozrite TU


 

O post primátora mesta Dolný Kubín sa uchádza 7 kandidátovVytlačiť
 

Dolný Kubín, 24. septembra 2018 – O post primátora mesta Dolný Kubín sa v nastávajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, bude uchádzať sedem kandidátov. Medzi ktorými sú piati nezávislí kandidáti a po jednom nominantovi majú strany SNS a SMER – SD. O devätnásť miest v mestskom zastupiteľstve zabojuje 55 uchádzačov v piatich volebných obvodoch, z čoho je 19 nezávislých kandidátov a 36 je nominovaných politickými stranami. Predbežne by k 21. septembru mohlo voliť viac ako 15- tisíc Dolnokubínčanov. 

Všetci kandidáti na post primátora mesta Dolný Kubín alebo na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí odovzdali najneskôr 11. septembra 2018 kandidátne listiny zapisovateľke mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne splnili všetky podmienky na zaregistrovanie ich kandidátnych listín do volieb do orgánov samosprávy obcí,“ povedala Jaroslava Krivdová, zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne.

O kreslo dolnokubínskeho primátora zabojujú tento rok nezávislí kandidáti Ján Beňuš, Milan Ďaďo, Pavol Heško, Vladimír Kuteš, či Ján Prílepok. Za Slovenskú národnú stranu bude kandidovať Michal Lavrík a za SMER – SD zas Miroslav Málik. Oproti minulým voľbám, ktoré sa konali pred štyrmi rokmi je o jedného kandidáta viac.  

Pred štyrmi rokmi sa zas o miesto poslanca v dolnokubínskom mestskom zastupiteľstve uchádzalo 78 kandidátov. Čo bolo oproti tohtoročným voľbám o 23 kandidátov viac. Preto v  novembrových komunálnych voľbách zabojuje o 19 miest len 36 nominantov politických strán a 19 nezávislí kandidáti. Medzi ktorými sú napríklad živnostníci, štátni zamestnanci, učitelia, právnici, konatelia, riaditelia, či dôchodcovia.  

V prvom volebnom obvode sa o priazeň voličov budú uchádzať štyria kandidáti z ktorých si vyberú dvoch poslancov. Z jedenástich kandidátov si zas budú vyberať v 2. volebnom obvode taktiež dvoch poslancov. Dolnokubínčania si aj v 3. volebnom obvode vyberú 2 poslancov z piatich kandidátov. O hlas voliča sa bude uchádzať aj 15 kandidátov na poslanca vo volebnom obvode číslo 4. Najviac uchádzačov o post poslanca mestského zastupiteľstva je v 5. volebnom obvode, kde bude kandidovať až 20 ľudí. 

Podrobný zoznam kandidátov nájdete nižšie. 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Dolný Kubín si pozrite TU

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne si pozrite TU

kv-2018.jpg


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Dolný Kubín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Dolný Kubín

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne

 

Oznámenie o volebných okrskoch a volebných miestnostiach

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Meste Dolný Kubín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 urcenie-volebnych-okrskov-a-volebnych-miestnosti.pdf (58 kB) (58 kB)

 

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín a oznámenie k doručovaniu delegačných listín

Oznámenie k doručovaniu oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií
 Oznamenie-k-dorucovaniu-delegaciek-do-OVK.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods. 6 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov bola za zapisovateľku mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne primátorom mesta vymenovaná.

JUDr. Jaroslava Krivdová.

Celé znenie oznámenia si pozrite TU


 

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín a oznámenie k doručovaniu delegačných listín

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 Informácie-k-odovzdavaniu kandidatnych-listin.pdf (79.7 kB) (79.7 kB)

 
Oznámenie k doručovaniu delegačných listín
 Oznamenie-k-dorucovaniu-delegaciek-do-MVK.pdf (73.8 kB) (73.8 kB)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov mestského zastupiteľstva a o utvorení volebných obvodov

Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.  334/2018 zo dňa 28. júna 2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín bude mať v nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 

19 poslancov, ktorí budú  volení v 5-tich volebných obvodoch, a to nasledovne:

Volebný obvod číslo 1
Kňažia, Mokraď, Záskalie
volia sa 2 poslanci
Volebný obvod číslo 2
Staré mesto
volia sa 2 poslanci
Volebný obvod číslo 3
Medzihradné, Banisko, Srňacie
volia sa 2 poslanci
Volebný obvod číslo 4
Brezovec
volia sa 6 poslanci
Volebný obvod číslo 5
Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota
volia sa 7 poslanci

 

Pre voľby primátora mesta tvorí Mesto Dolný Kubín v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden jednomandátový volebný obvod.

Mgr. Roman Matejov v.r.
primátor mesta

Celé znenie oznámenia o určení počtu poslancov si prečítajte TU


 

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov Mesta Dolný Kubín

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov Mesta Dolný Kubín k určeniu počtu podpisov na podpisovej listine pre nezávislých kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín a nezávislých kandidátov na primátora Mesta Dolný Kubín v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet obyvateľov Mesta Dolný Kubín ku dňu vyhlásenia volieb:
18 424

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri počte obyvateľov od 2 001 do 20 000: 200 podpisov voličov na podpisovej listine.

Mgr. Roman Matejov v.r.
primátor mesta

Celé znenie oznámenia o počte obyvateľov mesta si pozrite TU


 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v položke "voľby a referendum“, na tomto linku http://www.minv.sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018, a to konkrétne informácie: 

 1. pre voliča, 
 2. pre politické strany, politické hnutia a koalície, 
 3. pre nezávislých kandidátov, 
 4. informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, 
 5. adresy webových sídiel transparentných účtov a správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň, 
 6. tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane, 
 7. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, 
 8. usmernenia na financovanie volieb, 
 9. webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 

Zároveň sú na predmetnej stránke dostupné aj tlačivá a vzory pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018: https://www.minv.sk/?oso18-vzory

Právne predpisy pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sú dostupné na:

 

Celé znenie tejto informácie si pozrite TU


 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181 ods.1 a 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí a určujem:

 1. deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018,
 2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
 3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
 4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
 5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko v.r.

Celé znenie rozhodnutia si prečítajte TU


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča

Informácie pre voliča - Dátum a čas konania volieb 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu

10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Viac si prečítajte informácie pre voliča, pozrite TU.

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča


 

Dnes má službu:

Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín

ďalšie dni

Sobota 20.10.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Nedeľa 21.10.
Azitea
Odbojárov 1959,
026 01 Dolný Kubín
043/3709 033
Pondelok 22.10.
Najlepšia lekáreň
Nemocničná 2904/4A,
02601 Dolný Kubín
Utorok 23.10.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Streda 24.10.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Štvrtok 25.10.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Piatok 26.10.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868
Sobota 27.10.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka