Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods. 6 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov bola za zapisovateľku mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne primátorom mesta vymenovaná.

JUDr. Jaroslava Krivdová.

Celé znenie oznámenia si pozrite TU


 

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín a oznámenie k doručovaniu delegačných listín

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 Informácie-k-odovzdavaniu kandidatnych-listin.pdf (79.7 kB) (79.7 kB)

 
Oznámenie k doručovaniu delegačných listín
 Oznamenie-k-dorucovaniu-delegaciek-do-MVK.pdf (73.8 kB) (73.8 kB)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov mestského zastupiteľstva a o utvorení volebných obvodov

Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.  334/2018 zo dňa 28. júna 2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo Mesta Dolný Kubín bude mať v nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 

19 poslancov, ktorí budú  volení v 5-tich volebných obvodoch, a to nasledovne:

Volebný obvod číslo 1
Kňažia, Mokraď, Záskalie
volia sa 2 poslanci
Volebný obvod číslo 2
Staré mesto
volia sa 2 poslanci
Volebný obvod číslo 3
Medzihradné, Banisko, Srňacie
volia sa 2 poslanci
Volebný obvod číslo 4
Brezovec
volia sa 6 poslanci
Volebný obvod číslo 5
Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota
volia sa 7 poslanci

 

Pre voľby primátora mesta tvorí Mesto Dolný Kubín v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden jednomandátový volebný obvod.

Mgr. Roman Matejov v.r.
primátor mesta

Celé znenie oznámenia o určení počtu poslancov si prečítajte TU


 

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov Mesta Dolný Kubín

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov Mesta Dolný Kubín k určeniu počtu podpisov na podpisovej listine pre nezávislých kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín a nezávislých kandidátov na primátora Mesta Dolný Kubín v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet obyvateľov Mesta Dolný Kubín ku dňu vyhlásenia volieb:
18 424

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri počte obyvateľov od 2 001 do 20 000: 200 podpisov voličov na podpisovej listine.

Mgr. Roman Matejov v.r.
primátor mesta

Celé znenie oznámenia o počte obyvateľov mesta si pozrite TU


 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v položke "voľby a referendum“, na tomto linku http://www.minv.sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018, a to konkrétne informácie: 

 1. pre voliča, 
 2. pre politické strany, politické hnutia a koalície, 
 3. pre nezávislých kandidátov, 
 4. informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, 
 5. adresy webových sídiel transparentných účtov a správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň, 
 6. tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane, 
 7. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, 
 8. usmernenia na financovanie volieb, 
 9. webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 

Zároveň sú na predmetnej stránke dostupné aj tlačivá a vzory pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018: https://www.minv.sk/?oso18-vzory

Právne predpisy pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sú dostupné na:

 

Celé znenie tejto informácie si pozrite TU


 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181 ods.1 a 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí a určujem:

 1. deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018,
 2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
 3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
 4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
 5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko v.r.

Celé znenie rozhodnutia si prečítajte TU


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča

Informácie pre voliča - Dátum a čas konania volieb 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu

10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Viac si prečítajte informácie pre voliča, pozrite TU.

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča


 

Dnes má službu:

Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín

ďalšie dni

Sobota 18.8.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Sobota 18.8. - 24.8.
Schneider
Alej slobody 2686,
02601 Dolný Kubín
Sobota 18.8. - 24.8.
Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín
Nedeľa 19.8.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Pondelok 20.8.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Utorok 21.8.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868
Streda 22.8.
U anjela
S. Nováka 1764/4,
026 01 Dolný Kubín
043/5865 054
Štvrtok 23.8.
Nika
Radlinského 1710,
026 01 Dolný Kubín
0948 188 070
Piatok 24.8.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka