Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné dokumenty

 • PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA DOLNÝ KUBÍN
 • AKČNÉ PLÁNY MESTA DOLNÝ KUBÍN NA ROKY 2014 - 2020
 • ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DOLNÝ KUBÍN
 • ORGANIZAČNÝ PORIADOK MSÚ  súbor vo formáte pdf (176 kB)
 • ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV VÝBOROV V MESTSKÝCH ČASTIACH súbor vo formáte pdf (403 Kb)
 • ROKOVACÍ PORIADOK MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA DOLNÝ KUBÍN súbor vo formáte pdf (86.7 kB)
 • ŠTATÚT MESTA DOLNÝ KUBÍN súbor vo formáte pdf (219 kB)
 • ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA DOLNÝ KUBÍN súbor vo formáte pdf (131 kB)
 • ZOZNAM PRÁVNYCH NORIEM OBCE súbor vo formáte pdf (141.1 kB)
 • ZÁKON 369/1990 Zb. o obecnom zriadení súbor vo formáte pdf (440 kB)
 • ZÁKON 138/1991 Zb. o majetku obcí súbor vo formáte pdf (291 kB)
 • CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA - informácia pre verejnosť súbor vo formáte pdf (434 kB)
 • POŽIARNY PORIADOK MESTA súbor vo formáte pdf (130.5 kB)
 • CENNÍK POSKYTOVANÝCH CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB PREVÁDZKOVATEĽOM POHREBÍSK súbor vo formáte pdf (42.8 kB)
 • MARKETINGOVÁ STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU súbor vo formáte pdf (172.4 kB)
 • PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DO ROKU 2015  súbor vo formáte pdf (436 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka