Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátora

Zástupca primátora

Mgr. Lakoštík Matúš PhD.

Tel: Tel: 043 / 5814 477

Historická budova MsÚ,
číslo dverí: 5


 

 

 

Kompetencie zástupcu primátora

  1. Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
  2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom v písomnom poverení, spravidla na celé funkčné obdobie do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak primátor neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
  3. Zástupca primátora zodpovedá za vykonávanie úkonov, na ktoré ho písomne splnomocnil primátor.
  4. Primátor môže zástupcu primátora mesta kedykoľvek odvolať.
  5. Zástupca primátora pre výkon svojej funkcie má právo:
  • žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície a vedúcich odborov,
  • žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a od predsedov predstavenstiev, konateľov a riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta,
  • vytvárať z radov zamestnancov mesta pracovné tímy a poradné orgány za účelom vykonávania jednotlivých okruhov úkonov a činností alebo splnenia konkrétnej úlohy,
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva a výborov v mestských častiach.

 
ÚvodÚvodná stránka