Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zobraz všetky oznamy

Dolnokubínska radnica celoplošne opravuje cestu na ulici Martina Hattalu Vytlačiť
 

Dolný Kubín, 13. augusta 2018 – Dolnokubínska samospráva začala v týchto dňoch opravu miestnej komunikácie na ulici Martina Hattalu. Obsahom týchto rekonštrukčných prác je celoplošná oprava živičného povrchu v dĺžke 360 metrov, výmena podkladových vrstiev vozovky v dĺžke 140 metrov, obojstranná výmena obrubníkov v celkovej dĺžke 695 metrov, oprava odvodňovacích zariadení, obnova spomaľovacích prahov a vodorovného dopravného značenia v úseku od križovatky z ulice Nemocničná až po garáže pod ulicu Dukelských hrdinov. Z rozpočtu mesta je na tieto práce vyčlenených približne 195 tisíc eur. 

Ide o najrozsiahlejšiu a najväčšiu investičnú akciu na hlavnej dopravnej tepne na sídlisku Brezovec v novodobej histórii. Táto cesta už nevyhovovala náročným prevádzkovým požiadavkám, tak sme sa rozhodli, že kvôli bezpečnosti motoristov a chodcov ju opravíme. Bol najvyšší čas sa pustiť do jej opravy,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.  Mesto má v pláne zapracovať do rozpočtu na budúce volebné obdobie stavebno-technické úpravy smerujúce k bezpečnosti pred Základnou školou Petra Škrabáka vrátane osvetlenia schodov ku škole.    
Podľa slov Miroslava Kosmeľa, vedúceho dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne bude cesta uzatvorená do 31. augusta 2018. „Práce na ceste budú prebiehať po etapách a v závislosti od počasia. Preto sa môže stať, že sa v priebehu realizácie prác môže zmeniť termín uzávierky komunikácie. Prosíme preto obyvateľov mesta a širokú verejnosť o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii prác,“ doplnil Kosmeľ.

Dolnokubinska radnica celoplosne opravuje cestu na ulici Martina Hattalu
Keďže ide o rozsiahle stavebné práce na komunikácii v celkovej výmere 3 065 m2, ktoré si vyžadujú úplné odklonenie dopravy, tak radnica bola nútená odkloniť automobilovú dopravu po vedľajších cestách. „Cestná premávka bude vedená obchádzkovými trasami po uliciach Nemocničná, Ľ. Štúra, Odbojárov, Mierovej a Dukelských hrdinov. Trasy sú vyznačené prenosným dopravným  značením,“ objasnil Kosmeľ.  
Obyvatelia, ktorí využívajú v tejto oblasti mestskú autobusovú dopravu sa nemusia ničoho obávať, keďže autobusy, ktoré smerujú na Brezovec IV (penzión) budú vedené cestou okolo autoumyvárne na zastávku pod penziónom. Ďalej budú pokračovať po ul. Martina Hattalu až na otočku pri garážach, kde sa otočia a späť pôjdu tou istou trasou, čiže okolo zastávky pri penzióne. Na križovatke pri autoumyvárni potom odbočia podľa pôvodnej trasy spoja buď smerom na nemocnicu alebo smerom dole do mesta. „Zastávka na ulici Ľudovíta Štúra nebude v čase uzávierky obsluhovaná. Namiesto nej bude dočasne umožnený nástup a výstup cestujúcich na otočke pri garážach,“ vysvetlil Kosmeľ.

Dolnokubinska radnica celoplosne opravuje cestu na ulici Martina Hattalu

Dolnokubinska radnica celoplosne opravuje cestu na ulici Martina Hattalu


 
 

V Dolnom Kubíne pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové košeVytlačiť
 

Dolný Kubín, 8. augusta 2018 - Dolnokubínska samospráva realizuje v týchto mesiacoch v centre mesta a na sídliskách Bysterec a Brezovec výmeny a doplnenie mestského mobiliáru. Celkovo tak radnica vymení a doplní 28 kusov nových parkových lavíc, osem kusov odpadkových košov a dvadsať kusov stojanov na bicykle. Veľká časť týchto prvkov bude v parku Martina Kukučína a priľahlom nábreží rieky Orava. Z rozpočtu mesta je na tieto práce vyčlenených 20 tisíc eur.

V Dolnom Kubíne pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše
Nábrežie rieky Orava
 
Aj týmto krokom chceme prispieť ku skrášleniu a zlepšeniu prostredia v našom meste. Preto nahrádzame staré a poškodené lavičky, ktorých stav už dosiahol hranicu únosnosti i rentabilitu údržby. Zároveň sme sa rozhodli, že niektoré osadíme aj na takých miestach, kde doteraz neboli, čím doplňujeme a zahusťujeme sieť už existujúcich lavičiek, aj podľa požiadaviek obyvateľov nášho mesta,“ povedal primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.  

V Dolnom Kubíne pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše
Mobiliar v parku Martina Kukučína

Podľa slov Miroslava Kosmeľa, vedúceho dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne budú demontované parkové lavičky zrekonštruované Technickými službami a budú s nimi splnené požiadavky predsedov spoločenstiev bytových domov na ul. Matúškova, Na Sihoti a na ulici Nemocničnej.

V rámci požiadaviek mestského výboru Brezovec bolo taktiež v tomto roku doplnených 18 ks nových betónových lavičiek, či už k prístupovým schodiskám, detským ihriskám, autobusovým zástavkam alebo k samotným bytovým spoločenstvám. „Mesto má zámer doplniť stojany na bicykle pri budove letného štadiónu, na Vojtaššákovom námestí, ako už aj v spomínanom parku Martina Kukučína a Nábreží Oravy,“ doplnil za záver Kosmeľ.

V rámci plánovaných stavebných úprav za Okresným úradom má mesto ešte v pláne vymeniť mestský mobiliár, ako aj dva prístrešky na zástavke Mestskej autobusovej dopravy zo strany Okresného úradu a budovy Súkromnej strednej odbornej školy Zemko.  

V Dolnom Kubíne pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše
Mobiliar v parku Martina Kukučína

V Dolnom Kubíne pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše


 
 

Príďte sa schladiť na zimný štadión !Vytlačiť
 

Správa športovísk mesta Dolný Kubín dáva na vedomie občanom a návštevníkom mesta, že dňa 12.8.2018 bolo spustené chladenie ľadovej plochy a verejnosť bude môcť využiť ľadovú plochu na korčuľovanie už najbližší víkend 18. -19. augusta 2018 v týchto časoch:

Sobota :18.8.2018 - 16:00 - 17:30, 18,00 - 19:30 hod.
Nedeľa: 19.8.2018 - 16:00 - 17:30, 18,00 - 19:30 hod.

VSTUP CEZ TENTO VÍKEND ZDARMA !

Príďte sa schladiť na zimný štadión !


 
 

Tenisový kurt pre verejnosť Vytlačiť
 

Mesto v spolupráci s občianskym združením Tenisový športový klub Dolný Kubín, umožňujú deťom a mládeži v sprievode dospelej osoby bezplatne využívať tenisové ihrisko na sídlisku Veľký Bysterec. Na bezplatné využívanie ihriska je potrebné dodržiavať pokyny jeho prevádzkovateľa. Tenisový kurt je pre deti a mládež k dispozícii denne mimo času letných prázdnin od 15.04. do 30.06. a od 01.09. do 30.10. (v závislosti od poveternostných podmienok) neprerušovane najmenej počas 2 hodín za kalendárny deň v čase od 08.00 do 14.00 hod. popoludní na výučbu a hranie tenisu. Záujemcovia sa musia vopred ohlásiť na mobilnom telefónnom čísle 0907 815 420. Následne im budú poskytnuté kľúče a inštrukcie o používaní a údržbe. 

Tenisový kurt pre verejnosť


 
 

Mesto bude dražiť pozemky pre výstavbu rodinných domovVytlačiť
 

V druhej polovici septembra t.r. bude Mesto Dolný Kubín formou dobrovoľnej dražby predávať 16 pozemkov určených na výstavbu rodinných domov v lokalite nad Základnou školou P. Škrabáka na sídlisku Brezovec, ktorá sa historicky nazýva Vyšné Hony. 
Pozemky budú mať rozlohu od 576 do 1110 m2, budú napojené na inžinierske siete (vodovod, splašková a dažďová kanalizácia a elektrická NN sieť) a na prístupovú komunikáciu. Najnižšie podanie za 1 m2 pozemku bude 60,- EUR.
Podrobnosti o dražbe nájdete tu alebo na www.vysnehony.sk.

Mesto bude dražiť pozemky pre výstavbu rodinných domov


 
 

Oznam pre verejnosť o stavebných úpravách v okolí Okresného úraduVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín oznamuje, že v dňoch od 19. júla do 30. septembra 2018 prebehnú na sídlisku Bysterec stavebno-technické úpravy komunikácie a spevnených plôch medzi budovou Okresného úradu, Mestským kultúrnym strediskom a bytovým domom č. 1198 na ul. SNP.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta bol spracovaný komplexný projektový návrh dopravnej situácie v okolí Okresného úradu, ktorý rieši súčasnú nepriaznivú situáciu. Návrh bol rozšírený aj o úpravy okolia Základnej školy M. Kukučína, súvisiace so zvýšením bezpečnosti žiakov, dochádzajúcich do tejto školy. Pozdĺžne státia, slúžiace na vystúpenie a nastúpenie žiakov z osobných vozidiel, boli realizované začiatkom mesiaca júl.

Úpravy pri Okresnom úrade, smerujúce predovšetkým k zmene organizácie dopravy, zabezpečia zvýšenie počtu parkovacích plôch a rozšírenie miestnej komunikácie v okolí Mestského kultúrneho strediska, obnovu asfaltových povrchových plôch, vybudovanie chodníkov pre peších, modernizáciu verejného osvetlenia a osadenie nových prvkov drobnej architektúry (autobusové zastávky, lavičky, kvetináče a odpadkové koše).

Upozorňujeme vodičov, aby v súvislosti s realizovanými prácami počítali s dopravnými obmedzeniami. Doprava bude organizovaná dočasným dopravným značením.   

Mesto Dolný Kubín

Oznam pre verejnosť o stavebných úprav v okolí Okresného úradu

Oznam pre verejnosť o stavebných úprav v okolí Okresného úradu


 
 

Uzavierka miestnej komunikácie na ulici M. HattaluVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 6. augusta 2018 do 31. augusta 2018 bolo vydané povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie na ulici M. Hattalu, úsek od križovatky s  ul. Nemocničná, (pod kostolom Povýšenia sv. kríža) po garáže pod ul. Dukelských hrdinov z dôvodu realizácie akcie „Oprava miestnej komunikácie na ul. M. Hattalu". Rekonštrukčné práce budú realizované po etapách. Cestná premávka bude vedená obchádzkovými trasami po ul. Nemocničná, Ľ. Štúra, Odbojárov, Mierová, Dukelských hrdinov. Trasy budú vyznačené prenosným dopravným  značením.  
Obsahom akcie je celoplošná oprava živičného povrchu v dĺžke 360 m, výmena obrubníkov a oprava odvodnenia. 
V závislosti od počasia a priebehu realizačných prác bude v prípade potreby uzávierka predĺžená. 
Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Mesto Dolný Kubín

Viac informácií TU

Uzavierka miestnej komunikácie na ulici M. Hattalu


 
 

Oprava vstupu do materskej školy na ulici ChočskáVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín oznamuje, že dňa 6. augusta 2018 bolo zhotoviteľovi, spoločnosti HYDROEKOL, s.r.o., odovzdané stavenisko k realizácií stavby „Stavebno-technické úpravy vchodu do materskej školy“ na ulici Chočská na sídlisku Banisko. Práce by mali byť zahájené 13. augusta 2018 a ukončené 31. októbra 2018. Vzhľadom na charakter stavebných prác a pohyb ťažkej techniky po miestnej komunikácii na ul. Chočská, ako aj vzhľadom na priamo nadväzujúce parkovisko pri materskej škole a oproti stojacich bytových domoch č. 1539 a 1540, prosíme všetkých obyvateľov v tejto lokalite o trpezlivosť.

Zároveň sa obraciame na občanov, parkujúcich na parkovacích plochách v bezprostrednej blízkosti materskej školy, aby aj s ohľadom na bezpečnosť a ochranu vlastného majetku tieto nevyužívali na parkovanie v čase predbežne od 7.00 do 17.00 hod. počas termínu stavebných prác.

Prípadné otázky a rozsah prác zodpovie Odbor výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Dolnom Kubíne.

                                                                                                                           Mesto Dolný Kubín


 
 

Celý areál AquaRelax bude začiatkom septembra uzavretý Vytlačiť
 

AquaRelax Dolný Kubín oznamuje občanom a návštevníkom mesta Dolný Kubín, že v dňoch 3. - 9. septembra 2018 bude celý areál pre verejnosť uzavretý.

Prevádzka bude spustená 10. septembra 2018.

Ďakujeme za pochopenie.

Viac na www.aquakubin.eu

Jana Demčáková

Celý areál AquaRelax-u bude začiatkom septembra uzavretý


 
 

Dnes má službu:

Nika
Radlinského 1710,
026 01 Dolný Kubín

0948 188 070

ďalšie dni

Utorok 14.8.
Nika
Radlinského 1710,
026 01 Dolný Kubín
0948 188 070
Streda 15.8.
Dr. Max, Nemocničná
Nemocničná 1944,
026 01 Dolný Kubín
Štvrtok 16.8.
Azitea
Odbojárov 1959,
026 01 Dolný Kubín
043/3709 033
Piatok 17.8.
NAJLEPŠIA LEKÁREŇ DK
Nemocničná 2904/4A,
026 01 Dolný Kubín
043/3812 578
Sobota 18.8. - 24.8.
Schneider
Alej slobody 2686,
02601 Dolný Kubín
Sobota 18.8.
Via Natura
A. Sládkoviča 14,
026 01 Dolný Kubín
Sobota 18.8. - 24.8.
Dr. Max, OD KAUFLAND
Aleja slobody 3057/15,
026 01 Dolný Kubín
Nedeľa 19.8.
Anna
Nemocničná 1987/24,
02601 Dolný Kubín
0948 171 721
Pondelok 20.8.
Alfa
SNP 1203/10,
026 01 Dolný Kubín
043/5885 953
Utorok 21.8.
Benu
Nemocničná 2068,
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
043/5884 868

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka