Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zobraz všetky oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne vyhlasuje  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 20.04.2018 od 08:00 hod. do odvolania. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste         v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1.    urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2.    vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3.    prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.


mjr. Mgr. Dušan  B a k o š
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

Ilustračné foto

 


 
 

Zber objemného odpadu v meste Dolný KubínVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín oznamuje občanom organizovanie zberu objemného odpadu v meste. Zber bude prebiehať v termíne od 9. do 23. apríla 2018 formou uloženia odpadu do označených veľkoobjemových kontajnerov, umiestnených na verejných priestranstvách. Zberné nádoby budú pristavené na miesta od 08.00 hod. a ich odvoz bude realizovaný po 13.00 hod. v deň pristavenia.                 

Zbiera sa

Zberná nádoba - Objemný odpad (nábytok, okná, dvere, nádoby, rúry, bytové jadrá, koberce...)

Nezbiera sa: 

Elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, tzv. elektroodpad...)
Nebezpečný odpad (batérie, farby, obaly  z motorových olejov..) 
Stavebný odpad (tehly, obkladačky, dlaždice)

Miesta a termín zberu si pozrite TU 

Mestský úrad Dolný Kubín, odbor dopravy, MH a CR

Zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu


 
 

Hľadáme ubytovanie pre dobrovoľníkov zo zahraničiaVytlačiť
 

Občianske združenie Mladiinfo Slovensko, ktorého zakladateľom a predsedom je Dolnokubínčan Ondrej Mäsiar, sa prioritne venuje realizácii medzinárodných projektov pre mládež. Združenie tiež koordinuje zahraničných dobrovoľníkov pre tunajšie neziskové organizácie. V súčasnosti tak aj v našom meste pôsobia ako dobrovoľníci Maria a Jorge zo Španielska a Stella z Grécka.

Začiatkom júna by do Dolného Kubína mali prísť ďalší dvaja dobrovoľníci z Ruska, 27-ročná Tatiana Kuzmina z Veľkého Novgorodu a 26-ročný Filip Sedov z Jaroslavľa, ktorí budú rok vypomáhať hlavne na tunajších školách.

Mesto Dolný Kubín v spolupráci s o. z. Mladiinfo hľadajú rodiny, ktoré by Tatianu alebo Filipa ubytovali počas prvého týždňa pobytu u nás, a tým im pomohli aklimatizovať sa na Slovensku. V prípade, že chcete a viete mladým ľuďom pomôcť, ozvite sa na telefónne číslo +421 907 330 521.

Logo občianského združenia Mladiinfo Slovensko

 


 
 

ZŠ Janka Matúšku navštívili škôlkariVytlačiť
 

Dolný Kubín 10.4.2018 -  v ZŠ Janka Matúšku niesol v znamení dňa otvorených dverí. Počas troch otvorila svoje brány škôlkarom, ktorých už onedlho čaká veľká zmena v živote. Svoje škôlkarske priestory totiž vymenia za školu. Kde ich čakajú noví pedagógovia a rovnako tak aj nové priateľstvá. Budúci prváci si pozreli priestory školy a čakal ich aj malý program s učiteľmi, ktorí ich hravou formou uviedli do vyučovacieho procesu. 

ZŠ Janka Matúšku navštívili škôlkari


 
 

Dolnokubínski plavci bodovaliVytlačiť
 

Počas víkendu 7.-8.4.2018 sa v Banskej Bystrici konal už 11. ročník medzinárodného plaveckého mítingu s názvom Banská Bystrica Cup 2018. Na štart sa postavilo celkom 186 pretekárov z 38 plaveckých klubov z Brazílie, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Čiech a Slovenska. Predviedli sa na ňom aj svetové špičky a medzi nimi mal svoje želiezka v ohni aj Dolný Kubín. Reprezentovali ho plavci z Mestského plaveckého klubu a Triathlon tímu. 
Mestský plavecký klub zastupovali traja pretekári: Lucia Sučáková, Klára Dulíková a Matej Mesároš. Absolvovali celkom 8 štartov a šesťkrát sa umiestnili v desiatke najlepších. Lucia si navyše z dlhého bazéna vyplávala aj bronzovú medailu v dvestometrovej polohovke. 
Na plaveckom mítingu zahviezdili aj športovci z triathlon tímu, za ktorý súťažili mladšie žiačky. Nina Hodoňová, Tatiana Machajová, Šárka Majdová a Patrícia Štubendeková. Nina si vybojovala dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Získala aj banskobystrický pohár za najlepší bodový výkon v kategórii štrnásťročných. Dievčatá sa za svoje výkony umiestnili v prvej desiatke a to hneď niekoľkokrát. 

Ilustračné foto

Logo mestskej televízie


 
 

Mesto Dolný Kubín sa zaregistrovalo do súťaže „Do práce na bicykli 2018“ Vytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín sa v týchto dňoch už po piaty rok za sebou zaregistrovalo do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli". 

Vyzývame všetkých zamestnancov firiem a inštitúcií a študentov stredných škôl, ktoré sídlia v Dolnom Kubíne, aby pomohli myšlienke ekologického, zdravého a finančne výhodného dochádzania do práce či zamestnania. Zmeňte zaužívané stereotypy dochádzania do zamestnania či do školy autom, vytvorte si dvoj- až štvorčlenný tím a tento v termíne do 5. mája 2018 zaregistrujte na stránke www.dopracenabicykli.eu. Podmienkou je, že všetci členovia tímu musia byť zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie či žiakmi jednej školy. Jeden zamestnávateľ alebo jedna škola môže vytvoriť viacero tímov, ale jeden účastník súťaže môže byť registrovaný len v jednom tíme. 

Súťaž samotná bude, ako každoročne, prebiehať v termíne od 1. do 31. mája 2018. Jej cieľom je propagovať výhody, ktoré so sebou prináša každodenné používanie bicykla na cestu do práce, a zároveň poukázať na negatívne dopady individuálnej automobilovej dopravy na zhoršujúcu sa kvalitu života v našich mestách. Súťaž chce zároveň podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy na vytváranie kvalitných a bezpečných podmienok na prepravu bicyklom a motivovať zamestnávateľov, aby pre svojich zamestnancov vytvárali podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, zabezpečili priestory na prezlečenie vrátane hygienického zázemia a motivovali zamestnancov na dochádzanie do práce bicyklom.

Každý člen tímu si bude sám evidovať cesty na bicykli do práce a z práce (resp. do školy a zo školy), pričom vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie:

 • a) tím a jednotlivec s najväčším počtom najazdených kilometrov
 • b) tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd
 • c) bonusová kategória, v rámci ktorej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli, alebo najazdili počas súťaže na bicykli minimálne 500 km.

 

Mená tímov, počet najazdených kilometrov, ako aj mená súťažiacich budú zverejňované na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Štatút súťaže nájdete na https://www.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze

Veľa šťastných kilometrov na bicykli Vám želá

Mesto Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín sa zaregistrovalo do súťaže „Do práce na bicykli 2018“


 
 

Zber nebezpečného odpadu v mesteVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín a Technické služby s.r.o. Dolný Kubín organizujú pre občanov mesta pravidelný polročný zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční dňa 25. apríla 2018. V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených miestach pristavené vozidlo technických služieb, ktorého pracovníci budú odpad preberať od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.

Odpad musí byť presne identifikovateľný s presne označeným obsahom !
Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné odovzdať v lekárni) a elektroodpad !!!

Zoznam zbieraného  nebezpečného odpadu:

 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  z domácností  /napr. z farieb/
 • všetky druhy batérií a monočlánkov
 • rozpúšťadlá  (identifikovateľný a presne označený obsah)
 • pesticídy 
 • žiarivky
 • oleje a tuky (identifikovateľný a presne označený obsah)
 • farby, lepidlá, tmely a živice z domácností

Miesta určené na preberanie odpadu si pozrite TU


Bližšie informácie týkajúce sa zberu nebezpečného odpadu Vám poskytneme na Technických  službách s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín, tel. 043/586 4905. 

Zber nebezpečného odpadu v meste


 
 
ÚvodÚvodná stránka