Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zobraz všetky oznamy

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkovVytlačiť
 

Zmena  vývozu komunálneho odpadu a SZ  v meste Dolný Kubín počas veľkonočných sviatkov.

Súbor na stiahnutie v-n-2019.pdf v-n-2019.pdf (39.5 kB)

 
 

Zber nebezpečného odpadu v mesteVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín a Technické služby s.r.o. Dolný Kubín oznamujú občanom mesta o organizovanie zberu nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční dňa 29. apríla 2019. V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených miestach pristavené vozidlo technických služieb, ktorého pracovníci budú odpad preberať od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.

Odpad musí byť presne identifikovateľný s presne označeným obsahom !
Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné odovzdať v lekárni) a elektroodpad !!!

Zoznam zbieraného  nebezpečného odpadu:

  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  z domácností  /napr. z farieb/
  • všetky druhy batérií a monočlánkov
  • rozpúšťadlá  (identifikovateľný a presne označený obsah)
  • pesticídy 
  • žiarivky
  • oleje a tuky (identifikovateľný a presne označený obsah)
  • farby, lepidlá, tmely a živice z domácností

Miesta určené na preberanie odpadu si pozrite TU


Bližšie informácie týkajúce sa zberu nebezpečného odpadu Vám poskytneme na Technických  službách s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín, tel. 043/586 4905. 

Zber nebezpečného odpadu v meste


 
 

V Dolnom Kubíne si budú voliť siedmich riaditeľov škôlVytlačiť
 

Dolný Kubín, 17. apríla 2019 - Dolnokubínske materské a základné školy čakajú počas najbližších mesiacov výberové konania na pozície ich riaditeľov. Päťročné funkčné obdobie sa končí siedmim riaditeľom, z toho na štyroch materských (MŠ) a troch základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

V našom meste sa to týka troch základných škôl, a to ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Martina Kukučína a ZŠ s MŠ Kňažia. Jedno z týchto troch výberových konaní už prebehlo. Dve zvyšné boli vypísané. Čo sa týka materských škôl, sú to MŠ Odbojárov, MŠ Chočská, MŠ Na Sihoti a MŠ Záskalická. Primátor mesta už začiatok apríla vypísal výberové konanie na miesta riaditeľov dvoch materských škôl a zvyšné sa očakávajú v blízkej dobe,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. 

Podľa slov Šventa sa riaditeľom základnej alebo materskej školy môže stať každý, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady. „Všetky podmienky stanovuje zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Záujemcom o túto pozíciu nesmie chýbať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, prvá atestácia a najmenej päťročná pedagogická prax. Všetky náležitosti však budú zverejnené v podmienkach výberového konania na internetovej stránke mesta,“ uviedol Švento. 

Pre voľby riaditeľov škôl a školských zariadení je podľa zákona výberovou komisiou rada školy. Tú tvoria zvolení zástupcovia zriaďovateľa, rodičia žiakov a pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí musia byť podľa zákona v menšine. „V prípade základných škôl je rada školy na výberových konaniach doplnená o štátnu školskú inšpekciu a o odbor školstva Okresného úradu v Žiline. Víťaz výberového konania je následne odporučený primátorovi na schválenie alebo neschválenie,“ doplnil Švento.  

Kompletný zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania nájdete na internetovej stránke mesta www.dolnykubin.sk alebo na úradnej výveske mestského úradu.

V Dolnom Kubíne si budú voliť siedmich riaditeľov škôl ilustračné foto


 
 

Žiaci zo ZŠ s MŠ v Kňažej sa budú učiť v novom altánkuVytlačiť
 

Žiaci zo ZŠ s MŠ v Kňažej sa budú učiť v novom altánku

Dolný Kubín, 15. apríla 2019 – Vo vonkajšom areáli Základnej školy s materskou školou v Kňažej pribudol v týchto dňoch altánok, ktorý budú môcť využívať žiaci a pedagógovia na výučbu niektorých predmetov v prírode. S nápadom výstavby prišla riaditeľka školy, ktorá chce zinovatívniť vyučovanie.   

Keď pani riaditeľka prišla s touto myšlienkou k vedeniu mesta, stretla sa s pochopením. Mestský poslanci na svojom zasadnutí odsúhlasili na vybudovanie altánku sumu vo výške 5-tisíc eur,“ povedal Michal Švento vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Jednou z priorít školského vzdelávacieho programu v Kňažej je ochrana životného prostredia. „Altánok je súčasťou nášho projektu Záhrada, v rámci ktorého sme aj so žiakmi vybudovali záhradu, kde sa budú učiť pestovať plodiny, kríčky a ovocné stromy. Tiež nám bude slúžiť na vyučovanie v prírode,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ s MŠ v Kňažej Dáša Badáňová.  

V altánku budú prebiehať hodiny biológie, technickej výchovy a pracovného vyučovania. Rovnako poslúži aj škôlkarom, ktorí sú tiež zapojení do programu environmentálnej výchovy.              

Žiaci zo ZŠ s MŠ v Kňažej sa budú učiť v novom altánku


 
 

Dolnokubínski dobrovoľní hasiči zo Záskalia majú vynovenú zbrojnicu Vytlačiť
 

Dolný Kubín, 5. apríla 2019 – Dolnokubínska radnica v týchto dňoch dokončila rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v mestskej časti Záskalie. Mesto ešte minulý rok získalo na tieto práce 30-tisíc eur z dotácie Ministerstva vnútra SR. Povinné spolufinancovanie samosprávy na tomto projekte bolo len 5%.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrealizovať túto investíciu aj vďaka dotácii od ministerstva vnútra. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby naša hasičská zbrojnica zodpovedala aktuálnym štandardom. Okrem toho sme chceli, aby garáž, ktorá je jej súčasťou, bola pripravená aj na prípadnú novú hasičskú techniku,“ vysvetlil Ján Prílepok, primátor mesta.  

Mesto už v minulosti z vlastného rozpočtu financovalo nevyhnutné opravy budovy, aby bola zabezpečená jej funkčnosť. No tento rok už dvojpodlažná budova potrebovala nutnú realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. „Na päťdesiatpäťročnej hasičskej zbrojnici trvali práce tri mesiace. Za ten čas sme na budove, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor, opravili fasádu či vymenili okná a dvere. Tiež sme tam dali nové garážové dvere. V interiéri zbrojnice sme nainštalovali nové úsporné LED osvetlenie. Mesto z vlastných prostriedkov zabezpečilo aj výmenu ďalších interiérových dverí,“ objasnil primátor.  

Dolnokubínski dobrovoľní hasiči zo Záskalia majú vynovenú zbrojnicu  Dolnokubínski dobrovoľní hasiči zo Záskalia majú vynovenú zbrojnicu


 
 
ÚvodÚvodná stránka