Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 17.12.2007

PROGRAM
rokovania Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne,
konaného dňa 17. decembra 2007


 

 1. a) Správa k organizačným otázkam, b)  interpelácie poslancov
 2. Informatívna správa o priebežnom plnení Volebného programu Mesta Dolný Kubín za rok 2007 
 3. Návrh VZN  o miestnych daniach a poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. a) Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2007, b) Návrh rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2008, c) Návrh na riešenie investície AQUARELAX
 5. Návrh rozpočtu MsPO – MsKS Dolný Kubín na rok 2008
 6. Návrh rozpočtu MsPO – MsŠZ Dolný Kubín na rok 2008
 7. Návrh VZN – Štatút Mesta Dolný Kubín       
 8. Návrh VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín
 9. Správa o výsledku kontrol
 10. Správa k návrhu na schválenie prevodov nehnuteľností
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008                   
 12. Návrh plánu práce orgánov mesta Dolný Kubín na I. polrok 2008
 13. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Dolný Kubín na roky 2007-2013
 14. Stavebno-technické úpravy Hviezdoslavovho námestia
 15. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva Interreg III A
 16. Diskusia, záver rokovania

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka