Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

  • MsR dňa 17.09.2019
  • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 7.6.2012

16. Rôzne.

15. Návrh plánu práce orgánov Mesta Dolný Kubín na II. polrok 2012.

14. Správa o hospodárení spoločnosti AQUA Kubín, s.r.o. za rok 2011.

matieriál nebol doručený

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.

12. Správa o výsledkoch kontroly.

11. Návrh na usporiadanie kina Choč.

10. Dodatok č. 2/2012 k VZN č. 8/2010 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v MŠ, žiakov v ZUŠ a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9. Lokálna stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych komunít Mesta Dolný Kubín.

8. Návrh VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín.

7. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Dolný Kubín k 31.12.2010 a konsolidovaná výročná správa za rok 2010.

6. Informatívna správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín k 31.03.2012.

5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2012.

4. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti AQUA Kubín, s.r.o..

3. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2011 a výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mesta Dolný Kubín za rok 2011.

Prílohy ku správe nie sú k dispozícií z dôvodu veľkého objemu dát

2. Správa k návrhu na schválenie prevodov majetku mesta.

1. a) Správa k organizačným otázkam, b) interpelácie poslancov.

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka