Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 16.12.2013

PROGRAM
rokovania Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného
dňa 16. decembra 2013 o 14.00 hodine v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne.


 

 1. a) Správa  k organizačným otázkam. b) Interpelácie poslancov.
 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
 4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2013.
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 6. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 a na roky 2015-2016.
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského  zariadenia,  zriadených na území Mesta Dolný Kubín.
 8. a)  Návrh  zámeru  zlúčenia  spoločností  AQUA Kubín, s.r.o.  a  TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín.
  b)  Návrh na riešenie štatutárneho zástupcu spoločnosti AQUA Kubín, s.r.o.
 9. Stav na úseku realizácie investičnej výstavby a územníckej prípravy za rok 2013.
 10. Správa o výsledkoch kontroly.
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2014
 12. Návrh plánu práce orgánov Mesta Dolný Kubín na I. polrok 2014.
 13. Rôzne, záver rokovania.
   

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka