Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 20.2.2014

PROGRAM
rokovania Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného
dňa 20. februára 2014 o 14.00 hodine v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne.


 

 1. a) Správa k organizačným otázkam. b) Interpelácie poslancov.
 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
 4. Vyhodnotenie plnenia úloh Volebného programu Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie rokov 2011-2014. Aktualizácia za rok 2013.
 5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
 6. Návrh dodatku č.2 k VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín.
 7. Návrh VZN Mesta Dolný Kubín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Dolný Kubín č. 81/2003, ktorým sa stanovujú erby a ďalšie symboly mestských častí Záskalie, Veľký Bysterec, Beňova Lehota, Srňacie, Medzihradné, Kňažia, Mokraď, Malý Bysterec, a ktorým sa stanovuje Stredný erb mesta Dolný Kubín, Aliančný erb mesta Dolný Kubín a Kompozičný erb mesta Dolný Kubín.
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti o vodení psov.
 10. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád základných, materských škôl a školských zariadení v meste Dolný Kubín.
 11. Správa o výsledkoch kontroly.
 12. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o kontrolnej činnosti za rok 2013.
 13. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o sťažnostiach a petíciách za rok 2013.
 14. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu v Dolnom Kubíne na obdobie rokov 2014-2018.
 15. Rôzne, záver rokovania.

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka