Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

  • MsR dňa 17.09.2019
  • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 20.2.2014

14. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu v Dolnom Kubíne na obdobie rokov 2014-2018

13. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o sťažnostiach a petíciách za rok 2013

12. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o kontrolnej činnosti za rok 2013

11. Správa o výsledkoch kontroly

10. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád základných, materských škôl a školských zariadení v meste Dolný Kubín

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti o vodení psov

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely

7. Návrh VZN Mesta Dolný Kubín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Dolný Kubín č. 81/2003, ktorým sa stanovujú erby a ďalšie symboly mestských častí Záskalie, Veľký Bysterec, Beňova Lehota, Srňacie, Medzihradné, Kňažia, Mokraď, Malý Bysterec, a ktorým sa s

6. Návrh dodatku č.2 k VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín

5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014

4. Vyhodnotenie plnenia úloh Volebného programu Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie rokov 2011-2014. Aktualizácia za rok 2013

3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta

2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom

1. a) Správa k organizačným otázkam. b) Interpelácie poslancov

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka