Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 25.6.2015

PROGRAM
rokovania Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného
dňa 25. júna 2015 o 14:00 hod. v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne
 Program:

 1. Správa k organizačným otázkam
  • a) Doplnok č.1 k Programovému vyhláseniu Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 2015-2018.     
  • b) Informatívna správa o možnostiach prístupu k problematike financovania a ďalšej budúcnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 
  • c) Správa primátora mesta o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva vykonanej NKÚ. 
  • d) Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín“. 
  • e) Návrh plánov práce orgánov mesta na II. polrok 2015. 
  • f) Schválenie spolufinancovania projektu „Modernizácia detského dopravného ihriska v Dolnom Kubíne“. 
  • g) Interpelácie poslancov. 
 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.  
 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta. 
  • a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok 2014. 
  • b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2014. 
  • c) Informácia o výsledku hospodárenia mestskej obchodnej spoločností za rok 2014 – Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 
  • d) Účtovná závierka spoločnosti Technické služby, s.r.o. a rozdelenie účtovného zisku za rok 2014. 
 4.  I. etapa rozvoja a regulácie statickej dopravy v centre mesta Dolný Kubín. 
 5. Návrh zmeny rozpočtu mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015.
 6. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2014. 
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Dolný Kubín. 
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dolný Kubín. 
 9. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a zoznam nových žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 
 10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. 
 11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. 
 12. Lokálna stratégia integrácie cudzincov a štátnych príslušníkov tretích krajín mesta Dolný Kubín.  
 13. Rôzne, záver rokovania.

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka