Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 25.6.2015

Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 25. júna 2015

p. Ján Briestenský

 • na základe oslovenia občanov m.č. Záskalie požiadal o riešenie dlhotrvajúceho problému pretrvávajúceho v m.č. Záskalie so zapáchajúcou kanalizáciou, ktorý už riešili petíciou. Je to hlavne v čase  keď sa odčerpáva kanalizácia z Mokrade a Kňažej do čističky v Záskalí. Bude potrebné osloviť vlastníka o riešenie tohto problému. (Ing. Smoleň)

 

Ing. Pavol Heško

 1. V organizačnom poriadku MsÚ nie je zadefinovaný Spoločný obecný  stavebný úrad ani jeho rozsah činnosti. Kde je možné verejne zistiť aké sú právomoci spoločného stavebného úradu?
 2. Aká agenda podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bola mestom zverená spoločnému stavebnému úradu a akým aktom?
 3. Má spoločný obecný úrad stavebný vypracovaný vlastný organizačný poriadok?
 4. Kto priamo riadi a kontroluje výkony spoločného obecného stavebného úradu?
 5. Ktorý konkrétny pracovník alebo pracovníci vykonávajú činnosť stavebného dohľadu na území mesta Dolný Kubín, koľko času z fondu pracovnej doby je na túto činnosť vyčlenenej, koľko fyzických dohľadov v teréne bolo za rok 2014 a za 5 mesiacov roku 2015 vykonaných a s akým výsledkom? Koľko bolo uložených opatrení alebo pokút a komu?

Okrem iných pracovníkov mesta aj hlavný kontrolór bol pri dokumentovaní nepovolenej stavebnej činnosti na ulici ČSA. Aký je ďalší zákonný postup v tejto veci? Má hlavný kontrolór možnosť skontrolovať dodržiavanie stavebného zákona v tomto ale aj v iných prípadoch? (JUDr. Láštic)

 

Mgr. Ján Raclavský

 • v júli sa obrátil listom na pána primátora o začatie spoločného rokovania mesta so Železnicami SR  ohľadom modernizácie a rekonštrukcie hlavnej vlakovej stanice v Dolnom Kubíne. V tejto súvislosti sa dotazoval v akom je to stave. (JUDr. Láštic)
 • v mesiaci marec žiadal, aby bola na MsZ prerokovaná správa o činnosti Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Bolo mu odpovedané, že správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku OVS vrátane ekonomického vývoja spoločnosti bude predmetom schvaľovania VZ OVS v mesiaci máji. Opätovne žiada o zabezpečenie prezentácie tejto správy na MsZ podľa obdobného princípu, ktorý je zaužívaný aj pri spoločnostiach s ručením obmedzeným a pri ostatných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. (JUDr. Láštic)

 

MUDr. Juliana Gregová

 • požiadala o zváženie  úpravy otváracích hodín verejného WC na ulici Aleja slobody nakoľko v ranných hodinách z dôvodu príchodu viacerých autobusov z okolitých obcí cestujúci vykonávajú svoje potreby okolo historického cintorína. (Ing. Kosmeľ)

 

Mgr. Matúš Lakoštík, PhD.

 • Požiadal o vyčistenie kanála popri ceste na ulici MDŹ. (Ing. Kosmeľ)
 • Riešiť odvodnenie ulice MDŽ v čase prívalových dažďov – napríklad odvodom do existujúceho kanála pri ceste. (Ing. Smoleň)
 • Zvážiť odstránenie verejne prístupných internetových búdok pri OD Jednota a na Hviezdoslavovom námestí z dôvodu, že sú nefunkčné a neslúžia svojmu účelu. (Ing. Kosmeľ)
 • Dotazoval sa prečo nie sú na stránke mesta odpovede na všetky interpelácie? (JUDr. Láštic)

 

Ing. Zdena Poracká

 • občania časti Veľký Bysterec sú nespokojní s kvalitou kosenia verejných priestranstiev – trávnikov. Pokosená tráva už druhý krát v tomto roku nebola po pokosení pohrabaná a odvezená, ostala na mieste kde hnije. Dotazovala sa, či je táto skutočnosť zohľadnená v cene, ktorú za kosenie mesto TS platí a žiadala o zabezpečenie nápravy. (Ing. Heško)

 

Ing. Anton Krákorník

 • požiadal o zintenzívnenie kontrol zo strany mestskej polície v čase piatkov a víkendu a trvalé monitorovanie priestorov pri kostole povýšenia sv. kríža nakoľko tam pravidelne dochádza k znečisťovaniu priestorov mládežou a musia to čistiť pracovníčky charity. (Mgr. Uhrina)

V tejto súvislosti  bol požiadaný Ing. Kosmeľ, ved. odb. dopravy, MH a CR, aby v rámci čistenia mesta zabezpečil pravidelne aj čistenie týchto priestorov.

 

 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka