Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

  • MsR dňa 17.09.2019
  • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 25.6.2015

13. Lokálna stratégia integrácie cudzincov a štátnych príslušníkov tretích krajín mesta Dolný Kubín.

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

11. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.

10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a zoznam nových žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dolný Kubín.

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Dolný Kubín.

7. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2014.

6. Návrh zmeny rozpočtu mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015.

5. I. etapa rozvoja a regulácie statickej dopravy v centre mesta Dolný Kubín.

4d) Účtovná závierka spoločnosti Technické služby, s.r.o. a rozdelenie účtovného zisku za rok 2014.

4c) Informácia o výsledku hospodárenia mestskej obchodnej spoločností za rok 2014 – Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

4b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2014.

4a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok 2014.

3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.

2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.

1f) Schválenie spolufinancovania projektu „Modernizácia detského dopravného ihriska v Dolnom Kubíne“.

1e) Návrh plánov práce orgánov mesta na II. polrok 2015.

1d) Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín“.

1c) Správa primátora mesta o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva vykonanej NKÚ.

1b) Informatívna správa o možnostiach prístupu k problematike financovania a ďalšej budúcnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

1a) Doplnok č. 1 k programovému vyhláseniu Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 2015-2018

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka