Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 10.12.2015

Program
zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 10. decembra 2015 o 14.00 hodine v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.


 

 1. Organizačné otázky - interpelácie poslancov.
 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
 4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015.
 5. Návrh VZN o miestnych daniach.
 6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií. 
 8. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených a mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,  dieťa MŠ  a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Dolný Kubín.
 9. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 a na roky 2017–2018.
 10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
 11. Informatívna správa o stave športovísk vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín.
 12. Správa o výsledkoch kontroly.
 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
 14. Stanovisko Mesta Dolný Kubín k zriadeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
 15. Rôzne, záver rokovania.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka