Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 10.12.2015

Interpelácie poslancov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 10. decembra 2015

Mgr. Lakoštík Matúš, PhD.

 • poďakoval Technickým službám a odboru p. Kosmeľa za peknú vianočnú výzdobu
 • od 01.07.2015 by mali mestá a obce mať zadarmo odvážaný separovaný zber a mali by im byť preplácané oprávnené náklady. Keďže sa táto skutočnosť nepremietla v návrhu poplatkov za odpad, dotazoval sa ako bude naložené s financiami, ktoré budú ušetrené? (Ing. Kosmeľ)

 

Ing. Poracká Zdena

 • v súvislosti s vianočnou výzdobou požiadala o vyčistenie svietidiel na kolonádovom moste (Ing. Kosmeľ)
 • na MsZ 30.04.2015 interpelovala vo veci prípadného neoprávneného užívania majetku mesta Dolný Kubín súkromným gymnáziom a žiadala, aby kompetentní na mestskom úrade podnikli právne úkony na zabezpečenie a vymoženie prípadnej pohľadávky mesta voči súkromnému gymnáziu a aby bola vyvodená zodpovednosť voči tým zamestnancom mesta, ktorí sú zodpovední za to, že k takémuto stavu došlo.
  Dňa 29.05.2015 jej bolo odpovedané, že v súčasnosti sú realizované kroky, ktorých cieľom je zistenie, vyčíslenie a preukázanie výšky a doby bezdôvodného obohatenia, zistenie, označenie a preukázanie subjektu, ktorý sa bezdôvodne obohatil, zistenie majetku tohto subjektu a ďalších relevantných informácií pre účely posúdenia efektívnosti a hospodárnosti prípadného podania návrhu na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia.
  V tejto súvislosti žiadala o informáciu o výsledkoch a záveroch vyššie uvedených krokov. (JUDr. Láštic)
 • - aký spôsobom boli vybratí zhotovitelia investičných akcií skatepark Dolný Kubín a verejné WC Dolný Kubín? Popísať priebeh a výsledok výberových konaní a dodávateľov prác týchto investičných akcií.
  - ako prebehla kolaudácia vyššie uvedených akcií a kto prebral za mesto tieto diela po ich ukončení?
  - kto je zodpovedný za nekvalitu diela skateparku a za neprimerane vysoké investičné náklady na uvedené dve akcie? (Ing. Smoleň)
 • na minulom MsZ vedúci odboru výstavby a ŽP p. Smoleň odpovedal na jej interpeláciu  v ktorej sa dotazovala, či bolo mesto na základe podanej žiadosti zaradené medzi dotknuté osoby v akcii technologickej linky pre sanáciu haldy  trosky Istebné. Pán vedúci  odpovedal, že sme boli zaradení medzi dotknuté osoby, ale nedostal písomnú odpoveď z ministerstva ŽP a viackrát mu zodpovedná pracovníčka p. Miklasová deklarovala, že sme boli zaradení medzi dotknuté obce. V tejto súvislosti napísala e-mail na ministerstvo životného prostredia p.Miklasovej a s prekvapením zistila, že mesto bolo zaradené medzi zainteresovanú verejnosť. Čo je rozdiel. Takže nevie  odkiaľ má p. Smoleň informácie, druhá vec je, či je to v súlade so zákonom na ktorý sa odvoláva a treba si to s ňou vybaviť (Ing. Smoleň) (písomné stanovisko z ministerstva ŽP zaslať e-mailom všetkým poslancom mestského zastupiteľstva)

 

p. Smolka Michal

 • dotazoval sa kedy bude poslancom alebo aspoň komisii športu doručená koncepcia športu, ktorá už mala byť hotová (Ing. Belvončík)

 

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka