Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

  • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 10.12.2015

14. Stanovisko Mesta Dolný Kubín k zriadeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.

12. Správa o výsledkoch kontroly.

11. Informatívna správa o stave športovísk vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín.

10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

9. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 a na roky 2017–2018.

8. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených a mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Dolný Kubín.

7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií.

6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

5. Návrh VZN o miestnych daniach.

4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015.

3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.

2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.

1. Organizačné otázky - interpelácie poslancov.

K bodu nie je materiál

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka