Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 30.6.2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 30. júna 2016

p. Ján Briestenský

 • navrhol, aby sa mestský úrad zaoberal požiadavkami podnikateľov na Hviezdoslavovom námestí v súvislosti s reguláciou statickej dopravy v centre a tiež s návrhom Ing. Prílepka tak, aby to prešlo príslušnými komisiami a  rokovalo sa o tom na septembrovom mestskom zastupiteľstve. (Ing. Kosmeľ)

 

Mgr. Matúš Lakoštík

 • dotazoval sa v akom stave je rekonštrukcia futbalového štadióna (Ing. Smoleň)
 • pred pár rokmi bola vykonaná rekonštrukcia visutej lavice na Bysterci pod Kuzmínovom za účelom zachovania a predĺženia životnosti spomínanej konštrukcie avšak pri rekonštrukcii došlo ku chybám zo strany dodávateľa a tak isto aj objednávateľa. Norma STN EN 13411-5+A1:2009-04 (02 4402) ktorej predmetom sú požiadavky na lanové svorky zo svorníkov tvaru U hovorí ako majú byť aplikované a správne použité. Čeľusť zabezpečuje spolupôsobenie a správnu polohu lán styčnou plochou čeľuste, kdežto samotná svorka zabezpečuje tie isté funkcie ako keby „zarezaním“ sa do lana (vyplýva to z tvaru a z vneseného napätia, aby nedochádzalo k preklzu lán). Z toho dôvodu je potrebné, aby sa svorka zarezávala do voľného konca a nie do nosnej časti lana a tým oslabovala prierezovú plochu. Visutá lávka má nízke frekvencie, čo je citeľné pri samotnom prechode lávkou a pri nízko cyklickom namáhaní a nízkymi frekvenciami a zmenami napätia v lanách spolu so samotným chybným konštrukčným detailom môže viesť k ďalšej dodatočnej rekonštrukcii. Toto môže byť predmetom reklamácie a poukázaním na pochybenie stavebného dozoru pri preberaní stavby od dodávateľa. Odstránením chybného uchytenia lán sa naplní podstata a zmysel rekonštrukcie (Ing. Kosmeľ)

 

Mgr. Raclavský Ján

 • žiadal zoznam trávnatých plôch v súkromnom vlastníctve pre ktoré mesto zabezpečuje kosenie na vlastné náklady, uviesť tieto náklady na kosenie týchto plôch vrátane zdôvodnenia prečo takto mesto postupuje (Ing. Kosmeľ)
 • žiadal zverejniť parkovací poriadok v časti platené parkovanie (Ing. Kosmeľ)
 • v akom štádiu je príprava zverejňovať  majetkové priznania na webovej stránke mesta (Ing. Adamec)
 • informovať o činnosti v bývalom areáli OFZ Istebné spojenom so spaľovaním v kotline (Ing. Smoleň)
 • je s v súlade s ÚPN mesta stavba domu na ulici ČSA na parcele 578/2 ? (Ing. Smoleň)
 • zverejniť, prerokovať, prípadne zaslať poslancom výročnú správu o hospodárení OVS, a.s. (Ing. Adamec)

 

p. Peter Jonák

 • žiadal informáciu koľkokrát a kedy bolo vykonané kosenie na ulici Bysterecká v roku 2016. (Ing. Kosmeľ)

 

Ing. Ján Prílepok

 • služobné parkovacie karty – komu boli vydané, kto konkrétne z poslancov si ich reálne vyzdvihol, služobné parkovacie karty vo všeobecnosti – na aké vozidlá boli vydané, teda v akom vzťahu sú k inštitúcii, ktorej boli poskytnuté (súkromné, služobné) a zdôvodnenie. Tieto informácie žiada ku každej jednej vydanej služobnej karte.
  Kedy a aké stretnutia boli mestom iniciované a zorganizované do 01.06.2016 vo veci zavedenia statickej dopravy - a) na úrovni obyvateľov rezidentskej zóny, b) na úrovni podnikateľov dotknutých zmenami v statickej doprave – priložiť zápisnice zo stretnutí a vysvetlenie ako sa tvorili zoznamy pozvaných. (Ing. Kosmeľ)
 • aké konkrétne kroky sú potrebné, aby v budove mestského úradu mohla byť zriadená poslanecká kancelária tak, aby bola neustále k dispozícii všetkým poslancom pre potreby výkonu mandátu a stretávania sa s občanmi. (Ing. Bartoška)
 • aké záhradkárske osady v meste máme – názov osady, počet záhradiek a chatiek, výška daní plynúcich z týchto záhradiek a chatiek podľa jednotlivých osád za rok. (Ing. Paušlyová)
 • kedy môžu poslanci očakávať podklady k rozpočtu na rok 2017 tak, aby sa do jeho tvorby mohli aktívne zapojiť poslanci a mestské výbory? (Ing. Paušlyová)

 

Ing. Zdena Poracká

 • opakovane upozornila a požiadala o zjednanie nápravy v stave verejnej zelene – kosenie a odvoz pokosenej trávy. Dotazovala sa kde je problém, aby mesto mohlo mať aj naďalej slušne udržiavanú zeleň. (Ing. Kosmeľ)

 

Mgr. Miroslav Dráb

 • aké sú prevádzkové a mzdové náklady na 1 dieťa v MŠ Záskalie za roky 2014-2016? (Ing. Švento)

 

p. Michal Smolka

 • predložiť zoznam všetkých mestských nebytových priestorov, ktoré sú momentálne prenajaté – mal by obsahovať minimálne cenu za ktorú je konkrétny priestor prenajatý a subjekt s ktorým bola uzatvorená nájomná zmluva (Ing. Bartoška)
 • ako bude urbáru poskytnutá dotácia od meste k spoluúčasti na eurofondy tak,  aby to bolo legálne a nebol problém s vyúčtovaním (Ing. Paušlyová)
 • je možné uverejniť na stránke mesta platy a odmeny vedúcich zamestnancov mesta? (Ing. Adamec)
 • koľko hodín denne má mesto prenajaté ihrisko s umelou trávou a od kedy do kedy využíva ihrisko s umelou trávou MFK a ktoré hodiny sú otvorené pre verejnosť (Ing. Švento)
 • FK Dolný Kubín mal dohodu s FK Ružomberok, že za každého ružomberského hráča, ktorý nastúpi na zápas za MFK Dolný Kubín musí Kubín zaplatiť Ružomberku. Detaily o tejto zmluve nevie, ale predpokladá, že ich vie vedenie mesta keďže tieto dlhy splácalo mesto. Mesto poskytovalo umelú plochu a letný štadión na tréningy ružomberským tímom (týmto spôsobom sa spláca dlh MFK?)
  Pýta sa – koľko platí FK Ružomberok za prenájom letného štadióna a umelej plochy mestu a žiada o zverejnenie zmluvy medzi MFK a mestom Dolný Kubín. (Ing. Švento)
 • na základe verejného prísľubu primátora mesta ho zaujíma kde konkrétne pôjde 170 tis. eur z predaja škôlky na ulici Lucenkovej (Ing. Adamec)
 • na základe verejného vyhlásenia primátora mesta, že chystá personálne zmeny na odbore stavebnom by ho zaujímali konkrétne zmeny, ktoré vykonal k dnešnému dňu (JUDr. Láštic)
 • žiadal predložiť zoznam právnych prípadov, ktoré za rok 2015 pre mesto riešila právnická kancelária, ktorú si mesto platí (JUDr. Láštic)
 • je možné v rámci transparentnosti a v prípade, že mestská rada nemá čo skrývať zverejňovať na webe mesta zápisnice z týchto zasadnutí? (Ing. Adamec)
 • zaujíma ho konkrétny plán na rok 2016 kde budú minimálne jasné  kalendárne týždne a miesto kde je v daný týždeň kosené (Ing. Kosmeľ)
 • žiadal o predloženie zápisnice z mestskej rady zo dňa 18.05.2016 (Ing. Adamec)

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka