Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

  • MsR dňa 17.09.2019
  • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 30.6.2016

10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti

7. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2015

6d) Účtovná závierka spoločnosti TS, s.r.o. Dolný Kubín a rozdelenie účtovného zisku za rok 2015

6c) Informácia o výsledkoch hospodárenia spol. za rok 2015 - Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

6b) Správa o hospodárení spol. TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2015

6a) Správa o hospodárení spol. AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok 2015

5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov v meste Dolný Kubín

3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta

2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom

1e) Návrh zmien členov Mestskej rady a členov Komisie pre financovanie a rozpočet

1d) Návrh na schválenie konateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.

1c) Návrh na vyradenie parkoviska na ul. Gäceľská cesta (pri reštaurácii Koliba) z režimu plateného parkovania

1b) Návrh na zrušenie uznesení

1a) Informácia o vydaní organizačného poriadku Mestského úradu Dolný Kubín

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka