Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 23.2.2017

PROGRAM
zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Mesta Dolný Kubín  konaného  dňa
23. februára 2017 o 14.00 hodine
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne


 

 1. Organizačné otázky.
  • a) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2017.
  • b) Návrh na zmenu členov komisií a mestských výborov.
  • c) Interpelácie poslancov.
 2. Správa o výsledkoch kontroly.
 3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
 4. Vyhodnotenie aktivít Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 2015 – 2018 za rok 2016.
 5.  
  • a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
  • b) Správa k návrhu na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu pre uzatvorenie nájomnej zmluvy – budova TIK.
  • c) Správa k návrhu na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu pre uzatvorenie nájomnej zmluvy – stánok ESEX.
 6. Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely.
 7. Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín.
 8. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o kontrolnej činnosti za rok 2016.
 9. Správa o stave vybavovania sťažností a petícií občanov mesta za rok 2016.
 10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný nájom o pridelenie nájomného bytu.
 11. Diskusia, záver rokovania.

 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka