Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 23.2.2017

Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 23. februára 2017.

Mgr. Vladimír Kubišta

 • žiadal o informáciu aké kroky sa podnikli zo strany mesta (príslušného odboru) v súvislosti s obnovením (znovu namaľovaním) prechodu pre chodcov na ulici Medzihradská – pod mostom ev.č. 59-073 (jedná sa o súčasť vetvy, ktorá napája cestu I/59), ktorý po obnove asfaltového povrchu vozovky nebol vyznačený. Dotazoval sa kedy daný prechod bude obnovený. (Ing. Kosmeľ)

 

Mgr. Matúš Lakoštík

 • Dňa 16.01.2017 bol zaslaný primátorovi mesta list od Slovenského ochranárskeho snemu v ktorom boli formulované tri otázky priamo naňho. Dotazoval sa,či bolo na tieto otázky odpovedané, ak áno, tak aké boli odpovede, ak nie, tak z akého dôvodu. (Ing. Adamec)

 

Ing. Ján Prílepok

 • Z médií sa dostala informácia o pripravovanej cyklotrase na Bysterci a vzhľadom na to, že mesto o tom  neinformovalo chce vedieť:
  • Prečo nebola vo fáze prípravy projektu cyklotrasy prizvaná široká verejnosť, zástupcovia obyvateľov susediacich bytových domov a poslanci?
  • Je pravda, že mesto už disponuje projektom tejto cyklotrasy?
  • Aké dôvody viedli mestský úrad k tomu, že poslanci dodnes neboli podrobne oboznámení so samotným projektom, ideálne priamo na mieste? (Ing. Starek)
 • Dňa 15.12.2016 podal niekoľko interpelácií – z akého dôvodu mu na časť z nich nebolo odpovedané v stanovenej lehote? (Ing. Adamec)
 • Vo veci predaja mestského majetku – ide o vstupnú chodbu vedúcu k telocvičniam na ulici Nemocničnej, ktorá bola odpredaná aj keď sa dodnes nachádza na pozemku mesta a bola denne využívaná žiakmi,  ale aj inými obyvateľmi mesta využívajúcimi priestory telocvične. Chce vedieť:
  • kto a ako rozhodol o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti uvedenej chodby?
  • bol tento zámer konzultovaný so ZŠ P.Škrabáka, ktorej žiaci uvedenú chodbu denne využívali?
  • kto a akou zmluvou tieto priestory odpredal? (JUDr. Láštic)

 

Mgr. Ján Raclavský

 • dotazoval sa v akej fáze je vymáhanie dlžnej sumy (vtedy vo výške 466 tis. eur) z bianko zmenky podpísanej bývalým konateľom spoločnosti TEHOS, s.r.o. p.Milanom Ďaďom. (Ing. Vilček)
 • kto, kedy a akým rozhodnutím schválil, že sa projekt cyklotrasy po Nábreží Oravy v Dolnom Kubíne bude obstarávať?
 • kto kedy a akým rozhodnutím rozhodol, resp. schválil ideový obsah projektu cyklotrasy, jeho zložky, napr., že budú jeho súčasťou prvky ako fitness  a iné, a zároveň bez toho, aby bol zabezpečený prístup necyklistickej verejnosti?
 • kto, kedy a akým rozhodnutím schválil, že tento druh činnosti – výstavby cyklotrasy a zásahy do tohto územia nebudú posudzované podľa zákona č. 24/2006?
 • kto, kedy a kým rozhodnutím rozhodol – schválil, že projekt cyklotrasy možno spracovať vrátane výrubu stromov. (Ing. Starek)

 

p. Peter Jonák

 • dotazoval sa kde a kedy boli uskladnené lampy z Hviezdoslavovho námestia? Bol spísaný preberací protokol zo strany mesta? Kto zo strany mesta a technických služieb podpísal protokol a v akom množstve? (Ing. Starek, Ing. Heško)
 • z akého poverenia vyplýva, že hlavný kontrolór mesta p. Florek má kontrolovať petíciu „Zastavme hazard“. (JUDr. Láštic)

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka