Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 27.4.2017

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27.04.2017.

Ing. Ján  P r í l e p o k

na stránkach jedného pracovného portálu bol uverejnený inzerát v ktorom Mesto Dolný Kubín hľadá vedúceho oddelenia športu a športových zariadení.

 • Išlo o novú pozíciu?
 • Bol ako termín nástupu uvedený dátum 01.03.2017?
 • Nastúpil úspešný kandidát k dnešnému dňu na túto pozíciu?
 • Ak nie je dodnes táto pozícia obsadená, či sa  zvažuje vyhlásenie nového výberového konania tak, aby bola poskytnutá rovnaká šanca všetkým potenciálnym uchádzačom? (JUDr. Láštic)

 

p. Michal  S m o l k a

 1. Z akého dôvodu Mesto Dolný Kubín doteraz nepristúpilo k vypracovaniu úplne nového Územného plánu Mesta Dolný Kubín, ktorý by reflektoval požiadavky rozvoja, majetkovoprávnu pripravenosť lokalít k rozvoju a tým zároveň nahradil existujúci ÚPM, ktorý je v rámci viacerých zmien a doplnkov značne neprehľadný? Akým spôsobom sa plánuje Mesto  Dolný Kubín vysporiadať s viacerými nepresnosťami a nesprávnosťami existujúceho ÚPM, ktorý vychádzal z údajov katastra pred ROEP-kou (t.j. nepracuje s aktuálnymi údajmi katastra) a ktorý tiež nepracuje s najnovšími digitálnymi podkladmi a aktuálne dostupnými technickými podkladmi (inžinierske siete v GIS súboroch). Uvažuje sa nad vypracovaním nového ÚPM, ak áno, aký je časový harmonogram a horizont pre prijatie úplne nového ÚPM? (Ing. Starek)
 2. Prečo Mesto Dolný Kubín aktívnym spôsobom nepristupuje k vypracovaniu urbanistických štúdií, ktorú v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení vypracováva spravidla orgán územného plánovania (mesto, obec), resp. túto môže obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s tým, že na ňu môže finančne prispieť každý kto o to prejaví záujem. Prečo Mesto Dolný Kubín „odkazuje“ občanov (vlastníkov pozemkov), aby si samostatne vypracovali (boli obstarávateľmi) urbanistických štúdií pri riešení čiastkových problémov v území? (napr. lokalita Klince na Malom Bysterci, kde skupina občanov a vlastníkov pozemkov je ochotná sa finančne podieľať a zaplatiť takúto urbanistickú štúdiu). (Ing. Starek)
 3. Uvažuje Mesto Dolný Kubín a ak áno, akým konkrétnym spôsobom a v akom časovom horizonte chce Mesto Dolný Kubín podporiť alebo participovať na možnostiach, ktoré ponúkajú projekty jednoduchých pozemkových úprav, ako priamy nástroj budúceho rozvoja lokalít Mesta Dolný Kubín tak, ako to napr. v súčasnosti v intenzívnej miere a rozsahu robia obce na Hornej Orave? (Ing. Starek)
 4. Akým spôsobom a v akom časovom horizonte plánuje Mesto Dolný Kubín riešiť dopravné napojenie IBV Brehy a to aj s poukázaním na Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve schválenej mestským zastupiteľstvom uznesením č. 84/2015 zo dňa 24.09.2015. (Ing. Starek)
 5. V akom štádiu (etape) spracovania a v akom časovom harmonograme budú schválené zmeny a doplnky č. 4 k Územnému plánu Mesta Dolný Kubín? Z akého dôvodu – dôvodov nie je uvedený proces - schválenie zmien a doplnkov č. 4 k dnešnému dňu formálne, procesne, vecne aj právne ukončený? (Ing. Starek)
 6. Žiada zverejniť zoznam platov a odmien vedúcich zamestnancov mesta za rok 2016. Zoznam žiada zverejniť bez konkrétnych mien tak, aby nebol porušený zákon. Zoznam by mal obsahovať hlavne konkrétny názov pracovnej pozície a požadované sumy. (JUDr. Láštic)
 7. Koľko zamestnancov mesto od roku 2014 k dnešnému dňu prepustilo z pracovného pomeru? V prípade, že ide o odchod do dôchodku uviesť túto skutočnosť. Koľko zamestnancov mesto od roku 2014 k dnešnému dňu prijalo do pracovného pomeru? (JUDr. Láštic)
 8. Mesto dlhodobo skladuje na pozemku technických služieb rôzny materiál (majetok, či už z rekonštrukcie Hviezdoslavovho námestia alebo iných rekonštrukcií). Na základe tohto žiada zverejniť potvrdené preberacie protokoly na základe ktorých bude jasné kedy presne mesto daný majetok uskladnilo v areáli, ale samozrejme aj aký majetok má mesto uložený v areáli technických služieb. (Ing. Heško, Ing. Starek)

 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka