Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 27.4.2017

14. Návrh na zmenu členov komisií, mestského výboru a poverenie výkonom sobášiaceho.

13. Zloženie sľubu novým nastupujúcim poslancom.

(bez predloženia písomného materiálu)

12. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2016.

11. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu.

10. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín za rok 2016.

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely.

8. Stanovisko Mesta Dolný Kubín k zaradeniu elokovaných pracovísk SZUŠ Jánoš do siete škôl a školských zariadení.

7. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.

6. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

4. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovanie na projekt „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.

3. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Dolný Kubín za rok 2016.

2. Správa o výsledku kontrol.

1. Organizačné otázky.

  • a) Schválenie účasti mesta v združení právnických osôb „Iniciatíva Stredné Slovensko“.
  • b) Zapojenie Mesta Dolný Kubín do výzvy z operačného programu IROP, výzva IROP-P02-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učení rôzneho druhu v ZŠ J. Matúšku.
  • c) Zapojenie Mesta Dolný Kubín do výzvy z operačného programu IROP, výzva IROP-P02-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učení rôzneho druhu v ZŠ M. Kukučína.
  • d) Zapojenie Mesta Dolný Kubín do výzvy z operačného programu IROP, výzva IROP-P02-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učení rôzneho druhu v ZŠ P. Škrabáka.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka