Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 28.9.2017

PROGRAM
zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Mesta Dolný Kubín  konaného  dňa
28. septembra 2017 o 14.00 hodine
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne


 

 1. Organizačné otázky.
 • a) Schválenie spoluúčasti Mesta Dolný Kubín ako zriaďovateľa ZŠ Janka Matúšku pri podaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt – Rekonštrukcia telocvične ZŠ Janka Matúšku.
 • b) Interpelácie poslancov.
 1. Správa o výsledku kontrol.
 2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
 3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
 4. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2016.
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťaškolského zariadenia, zriadených na území Mesta Dolný Kubín pre rok 2017.
 7. Správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2017 a monitorovacia správa – programový rozpočet za I. polrok 2017.
 8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017.
 9. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu.
 10. Dostavba saunového sveta – požiadavka spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o., na navýšenie úverových zdrojov.
 11. Diskusia k rôznym otázkam.

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka