Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

September 2019

 • MsR dňa 17.09.2019
 • MsZ dňa 26.09.2019 

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 26.4.2018

P R O G R A M
zasadnutia Mestského  zastupiteľstva  Mesta Dolný Kubín konaného
dňa 26. apríla  2018 o 14.00 hodine
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín.


 1.   
  • a) Návrh na doplnenie člena Dozornej rady spoločnosti Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín.
  • b) Návrh na zmenu členov Mestského výboru Banisko, Mestského výboru Mokraď.
  • c) Návrh Štatútu Mesta Dolný Kubín.
  • d) Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín.
  • e) Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva a členov výborov v mestských častiach.
  • f) Schválenie poskytnutia dotácií na realizáciu projektov a aktivít talentovanej mládeže na rok 2018.
  • g) Interpelácie poslancov.
 2. Správa o výsledku kontrol.
 3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
 4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
 5. Dodávka a montáž novej šikmej schodiskovej plošiny SPU pre telesne postihnutých.
 6. Investície spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín na roky 2018-2019.
 7. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2017 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Dolný Kubín za rok 2017.
 8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín.
 10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu  č.  8/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 11. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2017.
 12. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu a zoznam žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorí splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu.
 13. Diskusia k rôznym otázkam.

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka