Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

November 2019

  • MsR dňa 05.11.2019
  • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

  • MsR dňa 03.12.2019
  • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 26.4.2018

12. Zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu a zoznam žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorí splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu.

11. Správa o činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2017.

10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

09. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín.

08. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018.

07. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2017 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Dolný Kubín za rok 2017.

06. Investície spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín na roky 2018-2019.

05. Dodávka a montáž novej šikmej schodiskovej plošiny SPU pre telesne postihnutých.

04. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.

03. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.

02. Správa o výsledku kontrol.

01f. Schválenie poskytnutia dotácií na realizáciu projektov a aktivít talentovanej mládeže na rok 2018.

01e. Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva a členov výborov v mestských častiach.

01d. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín.

01c. Návrh Štatútu Mesta Dolný Kubín.

01b. Návrh na zmenu členov Mestského výboru Banisko, Mestského výboru Mokraď.

01a. Návrh na doplnenie člena Dozornej rady spoločnosti Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka