Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ

Plánované zasadania

November 2019

 • MsR dňa 05.11.2019
 • MsZ dňa 14.11.2019

December 2019

 • MsR dňa 03.12.2019
 • MsZ dňa 12.12.2019

Poznámka: V prípade zmeny termínov budú tieto včas oznámené


 

Zasadanie zo dňa 27.9.2018

Interpelácie poslancov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín konaného dňa 27. septembra 2018

p. Ján  Briestenský

 1. Žiadal pána primátora o zorganizovanie stretnutia na ul. Jelšavskej za účelom vyriešenia nepriaznivého stavu odvodu vody na tejto ulici. Toto stretnutie si vyžiadali občania, bolo sľúbené, že sa uskutoční, no nakoniec sa neuskutočnilo. Situáciu je nutné urgentne riešiť, jedná sa o havarijný stav. Podotkol, že na situáciu upozorňujú dlhodobo. (ODPOVEĎ)

 

Mgr. Matúš  Lakoštík

 1. Aké opatrenia je potrebné prijať, aby zber a odvoz objemného odpadu z našich sídlisk prebiehal aj v poobedňajších hodinách, aby aj ľudia pracujúci  doobeda mali možnosť využiť túto službu na ktorú prispievajú vo svojom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V súčasnosti je to v čase od 8.00 do 13.00 hod.,  ak by sme to posunuli na 12.00 až 17.00 hod. bolo by to rovnakých 5 hodín, ale vyšli by sme v ústrety väčšiemu počtu obyvateľov. (ODPOVEĎ)
 2. Dlhé roky slúžilo deťom ihrisko na ulici Ľ.Štúra 2047. V roku 2017 začali rekonštruovať technické služby jeho oplotenie. Údajne pre vlastnícke vzťahy boli práce zastavené. Prešli už dve letá a deti nemôžu ihrisko využívať, pretože bolo odstránené pôvodné oplotenie a nebolo nahradené novým ani nijakým dočasným riešením. Žiadal  o kompletnú genézu vzniku a priebehu riešenia problému ako aj o možné východiská. (ODPOVEĎ)
 3. Obyvatelia z ulice M.  Hattalu sa zaujímajú o stav a riešenie situácie okolo rozostavaného skeletu pri bytovom dome 2050. (ODPOVEĎ)
 4. Umelá tráva na Brezovci je jedným z najvyťaženejších športovísk v meste. Oceňujem, že mesto na ňom vykonáva pravidelne drobné opravy.
 • I. Plánuje mesto jeho väčšiu rekonštrukciu?
 • II. Bolo by možné pri rozsiahlejšej rekonštrukcii prijať opatrenia, ktoré by znížili hlučnosť mantinelov?
 • III. Bolo by možné okrem drobných opráv, realizovať napríklad aj rozsiahlejšiu výmenu sietí? (ODPOVEĎ)

Toto  boli interpelácie o ktoré ho požiadal Ing. Prílepok.

 

Toto sú jeho interpelácie:

 1. Chcel sa zúčastniť kontrolného dňa na stavbe cyklochodníka na sídlisku Bysterec. Z tohto kontrolného dňa bol vyhodený. Využil preto tento priestor na položenie niektorých otázok, ktoré nemohol položiť tam:
  • Ako bude riešená ochrana stromov a zelene v miestach, kde táto cyklotrasa vedie? Má na mysli najmä ulicu Na Sihoti? Ako bude zabezpečené, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu koreňovej sústavy stromov, ktoré tam sú?
  • Dňa 19.06.2017 sa uskutočnilo v kancelárii primátora stretnutie na ktorom boli prerokované pripomienky p. Aleny Prečovej k budovaniu Cyklotrasy po nábreží Oravy. Na tomto prerokovaní boli dohodnuté určité body na ktoré bude objednávateľ aj zhotoviteľ dohliadať. Podpísaný pod záznamom je primátor mesta aj vedúci odboru výstavby a ŽP Ing. Starek. Pýtal sa ako sú tieto body dodržiavané? Osobne vie minimálne o jednom bode, ktorý dodržiavaný nie je a to ten, že pani Prečová bude pozývaná na kontrolné dni stavby. Minimálne na jeden nie len, že nebola pozvaná, ale keď sa naň dostavila (informácie, že sa koná si zháňala sama), tak bola odtiaľ vyhodená.
  • Požiadal  o vyjadrenie ako sú dodržiavané všetky ostatné body, ktoré sa primátor zaviazal svojim podpisom dodržať. Požiadal o odpoveď v priebehu prvej polovice budúceho týždňa, keďže táto stavba momentálne prebieha a čakať na odpovede mesiac by nemalo už žiadny zmysel. (ODPOVEĎ)
 2. Dlhšie žiada odbor výstavby, aby bola vymenená dodatková tabuľka k značke zákaz státia pri škole ZŠ M. Kukučína tak, aby umožňovala stáť vodičom osobných áut na odstavných plochách vedľa školy v hodinách kedy neprebieha vyučovanie. Keďže doteraz nebolo tak učinené, žiada touto cestou, aby boli tabuľky na príslušných značkách vymenené. (ODPOVEĎ)

 

p. Michal  Smolka

 1. Dotazoval sa koľko projektových dokumentácií za rok 2018 dalo mesto vypracovať. Žiadal by názov projektu a názor firmy / projektanta, ktorý projekt realizoval. Koľko projektových dokumentácií bolo zadaných priamym zadaním a koľko cez verejnú súťaž. (ODPOVEĎ)
 2. Dotazoval sa v akom stave je rekonštrukcia MŠ Na Sihoti, kedy bude prípadne začatá alebo ukončená?
 • Odpovedané na MsZ Ing. Starekom, vedúcim odboru výstavby a ŽP - realizácia bola rozdelená do dvoch častí, prvá časť je už hotová – to bola úplná výmena radiátorových telies a rozvodov ÚK, je to už pripravené na vykurovaciu sezónu.
  Čo sa týka druhej časti - zateplenia obvodového plášťa, tam sú urobené všetky prípravy, vzhľadom na to, že  je nedostatok minerálnej vlny  a je tam navrhnutých 5 veľkostí práce by sa mali zahájiť od budúceho týždňa od pondelka a celé dielo by malo byť dokončené v dohodnutom termíne.

 

Ing. Miroslav  Málik

 1. Kontaktovali ho občania mesta s otázkou, že si všimli, že pri výstavbe novej cyklotrasy boli odstránené lavičky, ktoré boli umiestnené na nábreží Oravy. Chcel by vedieť, že či budú tieto lavičky vrátené na pôvodné miesto alebo čo sa dá urobiť preto, aby boli  umiestnené niekde v blízkosti cyklochodníka.
 • Odpovedané na MsZ Ing. Starek, vedúcim odboru výstavby a ŽP – pôvodné lavičky boli skutočne odstránené, avšak budú  nahradené novými, sú tam plánované 4 oddychové miesta na ktorých bude osadených 12 lavičiek, 10 s operadlom a 2 bez operadla.
  Mgr. Matejov, primátor mesta – po dohode s Ing. Kosmeľom, vedúcim odboru dopravy, MH a CR odstránené lavičky, ktoré budú použiteľné budú využité v iných častiach mesta.

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka