Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

RozhodnutieVytlačiť
 

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že poplatníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych poplatkov. Jedná sa o Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania na rok 2015 a 2016.

Zásielku je možné vyzdvihnúť si každý pracovný deň v kancelárii č. 321  – odbor finančný

               v termíne                                                      od 14.10.2019  do 29.10.2019

               pondelok – piatok                                                   v čase úradných hodín.

 

V Dolnom Kubíne dňa 14.10.2019

 

                                                                                               Odbor finančný

                                                                                  Referát miestnych poplatkov

 

 

ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI

MESTA DOLNÝ KUBÍN A INTERNETOVEJ

STRÁNKE MESTA DOLNÝ KUBÍN

 

Vyvesené od: 14.10.2019

Vyvesené do: 29.10.2019

Dátum zvesenia: 30.10.2019

Počet zverejnených strán: 2

Meno zodpovednej osoby: Zuzana Janotíková


 
 

Verejná vyhláška - stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO 00314463, podal dňa 6.7.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia časti stavby „Odbočovací pruh na ul. Aleja slobody, Dolný Kubín “


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Vytlačiť
 

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1178, ulica Športovcov, Dolný Kubín v zast. Okresné stavebné bytové družstvo


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Podľa §33, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej mocVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín na základe § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.


 
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 42,77 %.

Ing. Ján Prílepok
primátor mesta Dolný Kubín

 


 
 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej mocVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevody nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva Mesta Dolný Kubín do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci...

 


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 3/2018 Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 12

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka