Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Interreg PL-SK

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Vybudovanie cyklotrasy po nábreží rieky Orava v dĺžke 1,5 km

Záverečná konferencia cezhraničného projektu

V roku 2018 mesto Dolný Kubín ukončilo realizáciu  cezhraničného projektu: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, z Operačného programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Investičným prvkom spomenutého projektu bolo vybudovanie cyklotrasy po nábreží rieky Orava v dĺžke 1,5 km, súčasťou ktorej bolo aj vyznačenie cyklotrasy vodorovným a zvislým značením, vybudovanie vereného osvetlenia  a osadenie nového mobiliáru pozdĺž cyklotrasy.

V júni 2019 bola oficiálne schválená sumárna záverečná žiadosť o platbu za projekt a 03.07.2019 boli mestu Dolný Kubín žiadané finančné prostriedky zo žiadosti o platbu pripísané na účet.

Sumarizácia financovania projektu:

Celkové investičné náklady na vybudovanie cyklotrasy vo vyššie uvedenom rozsahu plus náklady na projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, porealizačné zameranie predstavovali sumu: 418 418,70 EUR. Na túto investíciu nám Európska únia a Štátny rozpočet SR prispeli sumou : 381 574,01 EUR.

Mesto Dolný Kubín stálo vybudovanie cyklotrasy: 36 844,69 EUR

Do spoločného cezhraničného projektu bolo zapojených okrem mesta Dolný Kubín ďalších deväť partnerov: mestá Zakopané a Trstená, obce Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolícka farnosť Trstená.

Vybudovanie cyklotrasy po nábreží rieky Orava v dĺžke 1,5 km Vybudovanie cyklotrasy po nábreží rieky Orava v dĺžke 1,5 km


 

Záverečná konferencia cezhraničného projektu

Záverečná konferencia cezhraničného projektu

V poľskom Zakopanom sa 25. októbra 2018 zišli všetci partneri cezhraničného projektu: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ,  z Operačného programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
Cieľom stretnutia bolo záverečné zhodnotenie naplánovaných ukazovateľov projektu, ku ktorým sa partneri zaviazali. Odprezentované výsledky potvrdili, že ukazovatele boli naplnené. Dĺžka nových cyklotrás :  21,521 km, dĺžka zmodernizovaných cyklotrás: 14,3 km, počet zmodernizovaných pamiatok  kultúrneho dedičstva: 1 (Krypta pri kostole s. Martina v Trstenej), počet spoločných cezhraničných aktivít: 4, vytvorenie nového cezhraničného produktu: 1 (cezhraničná cyklomapa). 
Všetci partneri vyjadrili spokojnosť pri  implementácii náročného  projektu a do budúcna chcú spoločne realizovať nové projekty, ktorými by podporili propagáciu a partnerstvo oboch regiónov.
Cieľom spoločného cezhraničného projektu, do ktorého bolo zapojených desať partnerov: mesto Dolný Kubín, mesto Zakopané a Trstená, obec Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolícka farnosť Trstená, bolo rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená - Nowy Targ o ďalšie úseky a tým umožniť turistom a obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska poznávať kultúru a prírodné krásy oboch regiónov prostredníctvom cykloturistiky.


 

Začalo sa s výstavbou cyklotrasy po nábreží rieky Orava

logo_cyklo.jpg      

V auguste 2018 mesto Dolný Kubín uzatvorilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MBM-GROUP, a.s na realizáciu cyklotrasy po nábreží rieky Orava, ktorá je súčasťou cezhraničného projektu: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, z Operačného programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020. Podpisu zmluvy predchádzal proces verejného obstarávania a kontrola tohto procesu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. So samotnou realizáciou sa začne v septembri a jej ukončenie je naplánované na október tohto roku. Vybudovaný bude 1,5 km dlhý úsek cyklotrasy po nábreží Oravy zo strany Veľkého Bysterca vrátane verejného osvetlenia, vodorovného a zvislého dopravného značenia, oddychových zón, mobiliáru a cykloboxu. Cieľom spoločného cezhraničného projektu, do ktorého je zapojených ešte ďalších deväť partnerov: mestá Zakopané a Trstená, obce Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolícka farnosť Trstená, je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená - Nowy Targ o ďalšie úseky a tým umožniť obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska vzájomne poznávať kultúru a prírodné krásy oboch regiónov prostredníctvom cykloturistiky.

41968619_2123205241024598_7799357264585818112_n.jpg


 

Infotour po Dolnom Kubíne

Mesto Dolný Kubín v sobotu 02. júna zorganizovalo podujatie INFOTOUR po Dolnom Kubíne, ktoré malo za cieľ spropagovať kultúrne a prírodné dedičstvo mesta Dolný Kubín a jeho okolia pre partnerov projektu: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“. Partnermi projektu sú Mesto Dolný Kubín, Mesto Trstená, Rímskokatolícka cirkev farnosť Trstená, obec Liesek, obec Hladovka, obec Suchá Hora,  Gmina Czarny Dunajec, Gmina Poronin, Gmina Koscielisko, Gmina Mesto Zakopané.
Projekt i podujatie sú  financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
Podujatie štartovalo v doobedňajších  hodinách v reštaurácii Kopačka spoločnou audiovizuálnou prezentáciou o Dolnom Kubíne a okolí. Odtiaľ sa účastníci presunuli na prehliadku mesta a okolia. Po krátkom obede sa všetci presunuli na námestie P. O. Hviezdoslava, kde bol pripravený kultúrny program. Účastníci podujatia ďalej navštívili Oravské múzeum, kde mali možnosť získať informácie o významných dejateľoch mesta. Účastníkov zaujala literárna expozícia P. O. Hviezdoslava, ktorá im priblížila život a tvorbu jedného z najvýznamnejších autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava. Sobotu účastníci podujatia zavŕšili oddychom v  Aquarelaxe.

Infotour po Dolnom Kubíne

Infotour po Dolnom Kubíne

Infotour po Dolnom Kubíne


 

Realizácia spoločnej projektovej úlohy

Dňa 22. mája 2018 sa uskutočnilo na pôde Mestského úradu v Trstenej spoločné pracovné stretnutie partnerov projektu.
Cieľom pracovného stretnutia bola realizácia úlohy : Spracovanie spoločnej cyklomapy.
Na stretnutí zhotoviteľ návrhu cyklomapy František Rišian odprezentoval návrh cyklomapy, ktorá okrem iného obsahovala informácie o atraktivitách prírodného a kultúrneho dedičstva každého z partnerov.
Partneri spoločne odsúhlasili informácie zaznamená do cyklomapy,  vyjadrili súhlas so základným obsahom cyklomapy a s jeho grafickým návrhom.
Dohodli sa, že ďalšie odsúhlasovanie údajov uvedených na cyklomape bude prebiehať prostredníctvom emailov.

Realizácia spoločnej projektovej úlohy


 

INFOTOUR PO DOLNOM KUBÍNE

Dňa 2.6.2018 sa v meste Dolný Kubín bude konať  podujatie INFOTOUR PO DOLNOM KUBÍNE, ktoré má za cieľ prezentovať mesto pre partnerov cezhraničného projektu.
Podujatia sa zúčastnia zástupcovia všetkých projektových partnerov.

Pozrite si plagát TU

INFOTOUR PO DOLNOM KUBÍNE


 

Podujatie na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva

Trstenský Dom kultúry sa v stredu 9. mája stal miestom konferencie k cezhraničnému projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, ktorej sa zúčastnili nielen projektový partneri, ale aj zástupcovia významných inštitúcií, ktoré sa podieľali na sprístupnení významnej pamiatky, krypty kostola sv. Martina v Trstenej, ktorá doteraz bola skrytá pred svetom a chátrala.
 „Krypta obsahuje dedičstvo otcov, sú tu pochovaní naši praotcovia, je to skutočný živý cintorín, nie nejaké múzeum,“ povedal správca trstenskej farnosti Jaroslav Chovanec pri otváraní unikátneho pohrebiska. „Preto si zasluhuje našu patričnú úctu.“ Obsah krypty pod Kostolom sv. Martina má nevyčísliteľnú historickú hodnotu a je slovenským unikátom.
Sprístupnenie krypty predstavuje splnenie jednej z plánovaných projektových úloh a taktiež naplnenie jedného z povinných ukazovateľov spoločného projektu. 

Podujatie na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva

Podujatie na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva


 

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu

Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Mestského úradu konalo plánované strednodobé stretnutie všetkých desiatich partnerov spoločného projektu, ktorého cieľom bola analýza vecného a finančného postupu realizácie projektu ku koncu roka 2017.
Stretnutie zahájila Ing. Beáta Valeková ako hlavná koordinátorka projektu, ktorá v úvode stretnutia pripomenula všetky plánované úlohy ku ktorým sa zaviazali jednotlivý partneri. 
Následne odprezentovala plnenie merateľných ukazovateľov projektu, ktoré zároveň predstavujú plnenie úloh realizovaných jednotlivými partnermi. Ďalej zosumarizovala proces podávania čiastkových a sumarizačných správ za projekt na základe ktorých  vyhodnotila finančné plnenie projektu. Vo svojej prezentácií sa venovala aj žiadostiam partnerov o zmeny v projekte, plneniu partnerskej zmluvy či plneniu povinností partnerov v oblasti publicity a propagácie projektu. Pozitívne zhodnotila spoluprácu a komunikáciu s partnermi. Partneri sa navzájom informovali o problémoch pri realizácií a o ich riešení.  Identifikovali možné problémy a riziká vrátane odchýlok a oneskorení pri realizácií úloh naplánovaných na rok 2018.
Spoločne dospeli k záveru, že realizácia spoločného projektu by mala byť ukončená v plánovanom termíne (10.2018) a merateľné ukazovatele projektu by mali byť naplnené.
Záverečným  bodom stretnutia bola prezentácia k návrhu spoločnej cyklomapy, ktorá bude umiestnená v katastri každého partnera popri spoločnej cyklotrase.  Táto téma vyvolala veľmi aktívnu diskusiu, ktorá bude pokračovať na ďalších spoločných stretnutiach.

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu

Stretnutie k strednodobému prehľadu implementácie projektu


 

Dňa 24.01.2018 sa bude konať pracovné stretnutie partnerov k realizácii spoločného projektu

pozvanka_stretnutie.jpg


 

Dňa 15.2.2017 Schválenie cezhraničného projektu

Monitorovací výbor Programu Intereg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prijal rozhodnutie, ktorým schválil projekt: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
Do projektu je zapojené Mesto Dolný Kubín ako hlavný partner a garant projektu  spoločne s ďalšími deviatimi partnermi: mestami Zakopané a Trstená, obcami Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolíckou farnosťou Trstená.
Cieľom spoločného projektu je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená - Nowy Targ, ktorá bola vybudovaná zo zdrojov EÚ na základe projektu : “Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier I. etapa” o ďalšie úseky, a tým umožniť obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska vzájomne poznávať kultúru a prírodné krásy svojho cezhraničného partnera. 
Realizácia projektu zahŕňa:

 • vyznačenie a vybudovanie nových úsekov cyklotrás v celkovej dĺžke 21,5 km na území Poľskej a Slovenskej republiky. V meste Dolný Kubín bude vybudovaný 1,5 km dlhý úsek cyklotrasy na Nábreží Oravy na Veľkom Bysterci vrátane osvetlenia, vodorovného a zvislého značenia, oddychových zón, mobiliáru a cykloboxu, 
 • modernizáciu 14,3 km cyklotrasy Trstená – Suchá Hora (štátna hranica):   vodorovné a zvislé značenie, doplnenie mobiliáru, informačných tabúľ, veľkých cyklomáp a cykloboxu v Trstenej,
 • rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – krypty kostola Sv. Martina v Trstenej,
 • zhotovenie veľkých cyklomáp a tlačených vreckových cyklomáp, ktoré zabezpečí Mesto Dolný Kubín ako hlavný partner, 
 • organizáciu štyroch spoločných cezhraničných podujatí, z ktorých Mesto Dolný Kubín realizuje jedno podujatie na propagáciu atraktivít mesta a okolia,
 • propagačné aktivity v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie,
 • rozmiestnenie cyklomáp a infotabúľ na cyklotrasách, ktoré nasmerujú turistov k zaujímavostiam regiónov. 

Finančný príspevok na schválený projekt „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ zo zdrojov Európskej únie predstavuje pre všetkých desať partnerov viac ako 1,8 mil. EUR, pričom slovenskí účastníci projektu k tomu získajú ďalších 10 % z oprávnených nákladov svojej časti projektu zo štátneho rozpočtu SR. 
Pre Mesto Dolný Kubín boli schválené nasledovné finančné zdroje:  
Prostriedky Európskej únie: 502 900,32 EUR    
Prostriedky štátneho rozpočtu:  59 164,74 EUR
Vlastné zdroje:  29 582,38 EUR

 


 

Dňa 19.6.2017 Podpis zmluvy o finančnom príspevku

V Krakowe bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Dňa 19.6.2017 Podpis zmluvy o finančnom príspevku


 

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy

V Dolnom Kubíne bola podpísaná Partnerská zmluva, ktorú podpísalo všetkých 10 zúčastnených partnerov.

Pozrite si krátku flash správu z TVDK ... TU

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvyDňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvyDňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy

Dňa 22.3.2017 Podpis Partnerskej zmluvy


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka