Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

fotografia budovy mestského úradu v Dolnom Kubíne

Adresa

MESTO  DOLNÝ KUBÍN
Mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
podatelna@dolnykubin.sk

 

Identifikačné údaje

IČO: 00314463
DIČ: 2021339254
IBAN: SK20 0200 0000 0000 2042 6332
BIC:   SUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.


 
Ing. Ján Prílepok 043/5814 454 primator@dolnykubin.sk
Kancelária primátora mesta sekr1@dolnykubin.sk
Ing. Vladimír Adamec 043/5814 478 vladimir.adamec@dolnykubin.sk
Bc. Martin Buzna 043/5814 472 martin.buzna@dolnykubin.sk
Ingrid Kuhajdová 043/5814 454 ingrid.kuhajdova@dolnykubin.sk
Iveta Hojová 043/5814 449 iveta.hojova@dolnykubin.sk
fax:  043/5814 464  
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA viceprimator@dolnykubin.sk
Mgr. Matúš Lakoštík, PhD. 043/5814 477 matus.lakostik@dolnykubin.sk 
     
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA  
Ing. Peter Florek 043/5814 453 peter.florek@dolnykubin.sk
Ing. Tomáš Chovanec 043/5814 494 tomas.chovanec@dolnykubin.sk
     
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU prednosta@dolnykubin.sk
Mgr. Andrea Barienčíková 043/5814 411 andrea.bariencikova@dolnykubin.sk 
Referát personalistiky    
Ing. Jana Hanková 043/5814 410 jana.hankova@dolnykubin.sk
fax:  043/5814 465  
Referát informatiky informatika@dolnykubin.sk
Ing. Peter Debnár 043/5814 436 peter.debnar@dolnykubin.sk
Ing. Juraj Tóth 043/5814 436 juraj.toth@dolnykubin.sk
     
ODBOR PRÁVNY A RIADENIA PROJEKTOV mpravne@dolnykubin.sk 
JUDr. Jaroslav Láštic 043/5814 425 jaroslav.lastic@dolnykubin.sk
Ing. Zuzana Stašová 043/5814 435 zuzana.stasova@dolnykubin.sk
Mgr. Oľga Chromcová 043/5814 435 olga.chromcova@dolnykubin.sk
Mgr. Mária Smitková 043/5814 440 maria.smitkova@dolnykubin.sk
JUDr. Jaroslava Krivdová 043/5814 440 jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk
     
ODBOR ORGANIZAČNÝ A VNÚTORNÝCH VECÍ vnutro@dolnykubin.sk
Ing. Patrik Bartoška, PhD 043/5814 450 patrik.bartoska@dolnykubin.sk
Ing. Daniela Pavolková 043/5814 498 daniela.pavolkova@dolnykubin.sk
Kancelária prvého kontaktu  
Mgr. Alena Malíková 043/5814 460 alena.malikova@dolnykubin.sk
Evidencia obyvateľstva evobyv@dolnykubin.sk 
Petra Šárfy 043/5814 455 petra.sarfy@dolnykubin.sk
Matričný úrad matrika@dolnykubin.sk
Irena Habániková 043/5814 473 irena.habanikova@dolnykubin.sk
Iveta Kolláriková 043/5814 445 iveta.kollarikova@dolnykubin.sk
Podateľňa   podatelna@dolnykubin.sk 
Mgr. Miriama Drengubiaková 043/5814 459 miriama.drengubiakova@dolnykubin.sk
     
ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU skolstvo@dolnykubin.sk
Ing. Michal Švento 043/5814 424 michal.svento@dolnykubin.sk
Mgr. Jozef Kaščák 043/5814 461 jozef.kascak@dolnykubin.sk
Jana Kubačková 043/5814 417 jana.kubackova@dolnykubin.sk
Mgr. Anna Paulová 043/5814 417 anna.paulova@dolnykubin.sk
Ing. Štefan Belvončík 043/5823 222 msszdk@stonline.sk
     
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY socialne@dolnykubin.sk
Mgr. Eva Palugová 043/5814 412 eva.palugova@dolnykubin.sk
Oddelenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených
Mgr. Mária Bedleková 043/5814 413 maria.bedlekova@dolnykubin.sk 
Mgr. Ľubomíra Bernoláková 043/5814 419 lubomira.bernolakova@dolnykubin.sk
Odelenie pre rodinu a krízovú intervenciu  
PhDr. Katarína Trubanová 043/5814 471 katarina.trubanova@dolnykubin.sk
Mgr. Margita Lúčková 043/5814 471 margita.luckova@dolnykubin.sk
Mgr. Peter Janotík 043/5814 413 peter.janotik@dolnykubin.sk
     
ODBOR DOPRAVY, MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA A CESTOVÉHO RUCHU doprava@dolnykubin.sk
Ing. Miroslav Kosmeľ 043/5814 420 miroslav.kosmel@dolnykubin.sk
Gabriela Halašová 043/5814 463 gabriela.halasova@dolnykubin.sk
Ing. Ľubica Kubindová 043/5814 463 lubica.kubindova@dolnykubin.sk
Ing. Katarína Pažítková 043/5814 443 katarina.pazitkova@dolnykubin.sk
Ing. Monika Salvová 043/5814 470 tik@orava.sk
Bc. Ján Lavrík 043/5814 415 jan.lavrik@dolnykubin.sk
Ing. Juraj Vasek 043/5814 415 juraj.vasek@dolnykubin.sk
     
ODBOR FINANČNÝ financne@dolnykubin.sk
Ing. Gabriela Paušlyová 043/5814 476 gabriela.pauslyova@dolnykubin.sk
Ing. Marika Pokusová 043/5814 427 marika.pokusova@dolnykubin.sk
Ing. Beáta Váleková 043/5814 479 beata.valekova@dolnykubin.sk
Tatiana Biňasová 043/5814 428 tatiana.binasova@dolnykubin.sk
Ľudmila Záborská  043/5814 428 ludmila.zaborska@dolnykubin.sk
Referát nájomného bývania  
Alena Maťková 043/5814 429 alena.matkova@dolnykubin.sk
Mzdová učtáreň  
Anna Koleštíková 043/5814 429 anna.kolestikova@dolnykubin.sk
Evidencia majetku  
Bc. Renáta Uhrínová 043/5814 480 renata.uhrinova@dolnykubin.sk
Pokladňa  
Danka Bajdichová 043/5814 444 danka.bajdichova@dolnykubin.sk
Daň z nehnuteľností dane@dolnykubin.sk
Mgr. Milena Hanková 043/5814 426 milena.hankova@dolnykubin.sk
Anna Kocholová 043/5814 426 anna.kocholova@dolnykubin.sk
Komunálny odpad poplatky@dolnykubin.sk
Viera Majdišová 043/5814 437 viera.majdisova@dolnykubin.sk
Zuzana Janotíková 043/5814 437 zuzana.janotikova@dolnykubin.sk
Komunálny odpad, daň za psa a daň za ubytovanie    
Ing. Monika Holubčíková 043/5814 480 monika.holubcikova@dolnykubin.sk
     
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA vystavba@dolnykubin.sk
Ing. Pavol Starek 043/5814 434 pavol.starek@dolnykubin.sk
Referát investičnej činnosti a štátneho fondu rozvoja bývania
Ing. Marián Smoleň 043/5814 442 marian.smolen@dolnykubin.sk
Ing. Martin Lukaščík 043/5814 462 martin.Lukascik@dolnykubin.sk
Milan Zubaj 043/5814 462 milan.zubaj@dolnykubin.sk
Referát životného prostredia
Ing. Mária Kršková 043/5814 433 maria.krskova@dolnykubin.sk
Referát územného plánovania a stavebného poriadku
Ing. Katarína Spitzkopfová 043/5814 439 katarina.spitzkopfova@dolnykubin.sk
Ing. Oľga Krútelová 043/5814 439 olga.krutelova@dolnykubin.sk
Ing. Iveta Baricová 043/5814 439 iveta.baricova@dolnykubin.sk
Ing. Klára Adamčiaková 043/5814 439 klara.adamciakova@dolnykubin.sk 
  043/5823 850  
Ing.arch. Mária Kubinová 043/5814 432 maria.kubinova@dolnykubin.sk
MESTSKÁ POLÍCIA mestska.policia@dolnykubin.sk
Náčelník mestskej polície  
Mgr. Dušan Medzihradský 043/5814 441
dusan.medzihradsky@dolnykubin.sk
Príslušníci Mestskej polície  
Bc. Branislav Medvecký 043/5814 456 branislav.medvecky@dolnykubin.sk
Ladislav Tomečko 043/5814 456 ladislav.tomecko@dolnykubin.sk
Bc. Rastislav Záhradník 043/5814 456 rastislav.zahradnik@dolnykubin.sk
Alica Hlaváčiková 043/5814 456 alica.hlavacikova@dolnykubin.sk
Mgr. Igor Čerňan 043/5814 456 igor.cernan@dolnykubin.sk
Matej Mačuha 043/5814 456 matej.macuha@dolnykubin.sk
Iveta Lupák 043/5814 456 iveta.lupak@dolnykubin.sk
Lucia Trizuljaková 043/5814 456 lucia.trizuljakova@dolnykubin.sk
Bc. Kvetoslava Žúbor Hollá 043/5814 456 kvetoslava.zubor.holla@dolnykubin.sk 
Chránené pracovisko pri mestskej polícii:
Daniela Sotoniaková 043/5814 456 daniela.sotoniakova@dolnykubin.sk
Viera Šaligová 043/5814 456 viera.saligova@dolnykubin.sk
Oľga Habláková 043/5814 456 olga.hablakova@dolnykubin.sk
Maroš Majdiš 043/5814 456 maros.majdis@dolnykubin.sk
Milan Podbrežný 043/5814 456 milan.podbrezny@dolnykubin.sk
Štefan Dúha 043/5814 456 stefan.duha@dolnykubin.sk
Kvetoslava Tawfik 043/5814 456 Kvetoslava.Tawfik@dolnykubin.sk

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka