Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát personalistiky

Referát personalistiky


Ing. Jana Hanková

nová budova MsÚ,
č. dv.: 218
tel. č.: 043/5814410
fax.č.: 043/5814465
E-mail: sekr2@dolnykubin.skjana.hankova@dolnykubin.sk

 


 

Referát zabezpečuje:

 • a) zabezpečuje vydávanie a podieľa sa na aktualizácii interných normatívnych aktov mesta v oblasti pracovného práva a organizácie mestského úradu (najmä pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna zmluva a pod.),
 • b) zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov a funkcionárov mesta,
 • c) vykonáva doplnenie, opravu alebo výmaz záznamu v elektronickom dochádzkovom systéme,
 • d) zabezpečuje činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru zamestnancov mesta,
 • e) spracúva a eviduje žiadosti o prijatie do zamestnania, zabezpečuje podklady pre výberové konania a pracovné pohovory,
 • f) zabezpečuje činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnancov mesta,
 • g) zabezpečuje odborné posúdenie platového zatriedenie zamestnancov mesta,
 • h) spracúva podklady pre výplatu miezd a odmien,
 • i) zabezpečuje vedenie a archiváciu osobných spisov zamestnancov mesta a zodpovedá za ich úplnosť,
 • j) zabezpečuje evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a vyhodnocuje a zodpovedá za plnenie povinného podielu zamestnávania týchto zamestnancov,
 • k) spracúva prehľady o dochádzke, výkazy a štatistické prehľady z personálnej oblasti,
 • l) zabezpečuje administratívnu agendu voči zdravotným poisťovniam a orgánom verejnej správy (prihlášky, odhlášky, výkazy a pod.),
 • m) v spolupráci so zamestnancami zabezpečuje vzdelávacie programy pre zamestnancov,
 • n) spracúva prehľad životných jubileí zamestnancov,
 • o) v spolupráci s orgánmi verejnej správy zabezpečuje absolventskú prax a odbornú prax študentov stredných a vysokých škôl,
 • p) zabezpečuje agendu mesta podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v oblasti slobodného prístupu k informáciám,
 • q) zabezpečuje odpovede na interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka