Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrhy VZN

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Obec Medzibrodie nad Oravou doručil Okresédmu úradu Dolný Kubin,
viac...


 

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Medzibrodie nad Oravou

Obec Medzibrodie nad Oravou, v zmysle zAkona d. 369/90 Zb. o obecnom zriadeni, v zneni neskorších predpisov a v zmysle $22, zákona d. 50/1976 Zb. O Úz ...viac...


 

Verejná vyhláška stavebné povolenie

Stavebník  TEHOS, s .r. o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 26.4.2019 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stave ...viac...


 

Informácia o začatí konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mesto Dolný Kubín, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „11896 Dolný Kubín –  Veľký Bysterec – Rozšírenie NNK“  a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho z ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebnik: Spolok bývalých urbarialistov obcce Vel'ký Bysterec - pozemkové spoločenstvo...
viac...


 

Rozhodnutie

Okresný úrad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o životné prostredie
viac...


 

Rozhodnutie

Okresný úrad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o životné prostredie
viac...


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Hruštín“

Mesto Dolný Kubín, Mestský úrad – odbor výstavby a ŽP informuje verejnosť o doručení: Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územ ...viac...


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka