Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu

Ing. Miroslav Kosmeľ

vedúci odboru
nová budova MsÚ,
číslo dverí 208
tel. č.: 043/5814420,
e-mail: Miroslav.Kosmel@dolnykubin.sk, doprava@dolnykubin.sk

 


 

 

Odbor zabezpečuje:

 • a) zabezpečuje agendu mesta v oblasti správy, údržby, opravy a prevádzky miestnych komunikácií a chodníkov, verejnej zelene, verejného osvetlenia, dopravných značiek a dopravných zariadení,
 • b) koordinuje činnosť dodávateľov služieb pre mesto o oblasti správy, údržby, opravy a prevádzky miestnych komunikácií a chodníkov, verejnej zelene, verejného osvetlenia, dopravných značiek a dopravných zariadení,
 • c) zabezpečuje agendu mesta podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v oblasti pozemných komunikácií, s výnimkou agendy mesta ako špeciálneho stavebného úradu,
 • d) vyjadruje sa k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám iných investorov na území mesta,
 • e) vedie správne konania v oblasti pozemných komunikácií,
 • f) zabezpečuje agendu mesta v oblasti dopravy vo verejnom záujme (mestská autobusová doprava),
 • g) zabezpečuje agendu mesta podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,
 • h) zabezpečuje agendu mesta v oblasti tepelného hospodárstva,
 • i) riadi a koordinuje aktivačné práce,
 • j) zabezpečuje agendu mesta v oblasti ochrany spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach,
 • k) zabezpečuje agendu mesta v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
 • u) zabezpečuje agendu mesta v oblasti správy miestnej dane za užívanie verejného priestranstva,
 • l) zabezpečuje agendu mesta v oblasti regulácie ekonomickej činnosti na území mesta (udeľuje individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, udeľuje dopravné licencie pre jednotlivé linky MAD a pod.),
 • m) zabezpečuje všetky procesy verejného obstarávania v oblasti zverenej agendy,
 • n) zabezpečuje koordináciu prác a prípravu dokumentácie spojenú so získavaním a využívaním nenávratných finančných prostriedkov od rozličných poskytovateľov v oblasti zverenej agendy,
 • o) zabezpečuje správu mestského informačného systému,
 • p) zabezpečuje evidenciu siete miestnych komunikácií, chodníkov, verejného osvetlenia, uličných vpustí, verejnej zelene, parkového mobiliáru a dopravného značenia,
 • q) zabezpečuje agendu mesta podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov v oblasti súkromného podnikania,
 • r) zabezpečuje agendu statickej dopravy a prevádzku parkovacieho systému.

 

Tlačivá odboru

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka