Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor finančný

Ing. Gabriela Paušlyová

vedúca odboru
nová budova MsÚ
číslo dverí: 314
tel. č.: 043/5814476,
E-mail: Gabriela.Pauslyova@dolnykubin.sk, financne@dolnykubin.sk

 


 

Odbor zabezpečuje:

 • a) zabezpečuje organizáciu a obeh účtovných dokladov,
 • b) zabezpečuje vyplácanie miezd a odmien zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií,
 • c) zabezpečuje agendu mesta v oblasti správy miestnych daní a poplatkov, ak táto agenda nie je zverená inej organizačnej zložke mestského úradu,
 • d) vykonáva pokladničné operácie, je výplatným miestom miezd zamestnancov mesta,
 • e) organizuje inventarizáciu majetku mesta, vrátane jej zabezpečenia k organizáciám založeným alebo zriadeným mestom,
 • f) vyhľadáva a koordinuje práce a prípravu dokumentácie spojenú so získavaním a využívaním nenávratných finančných prostriedkov od rozličných poskytovateľov,
 • g) vyhľadáva a koordinuje práce externých partnerov pri príprave dokumentácie spojenej so získavaním a využívaním nenávratných finančných prostriedkov od rozličných poskytovateľov,
 • h) zabezpečuje agendu nájomného bývania a správu bytového fondu vo vlastníctve mesta.

 

4.1 Oddelenie účtovníctva a rozpočtu

 • a) zabezpečuje celý rozpočtový proces mesta, spracúva návrh rozpočtu mesta, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie,
 • b) kontroluje dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny,
 • c) vedie účtovníctvo mesta,
 • d) spracúva ročnú individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku mesta,
 • e) zabezpečuje úverovú politiku mesta,
 • f) spracúva a realizuje odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a zamestnancov, spracúva a vyhotovuje výkazy v oblasti miezd,
 • g) zabezpečuje evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy, realizuje platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • h) sleduje pohyb a správu majetku mesta,
 • i) zabezpečuje evidenciu majetku mesta a realizuje odpisy majetku mesta,
 • j) poskytuje odborné poradenstvo organizáciám založeným alebo zriadeným mestom v oblasti vedenia účtovníctva, sumarizuje výkazy organizácií a overuje ich správnosť.

 

4.2 Oddelenie miestnych daní a poplatkov

 • a) zabezpečuje agendu mesta v oblasti správy miestnych daní a poplatkov, ak táto agenda nie je zverená inej organizačnej zložke mestského úradu,
 • b) vedenie evidenciu daňovníkov,
 • c) vykonáva kontrolu a miestne zisťovanie u daňových subjektov,
 • d) spracúva ročných výkazov o daniach, resp. spracúva prehľady o vývoji miestnych daní a poplatkov.

 

Tlačivá odboru

ÚvodÚvodná stránka