Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor právny a riadenia projektov

JUDr. Jaroslav Láštic

vedúci odboru 
historická budova MsÚ,
číslo dverí 11
tel. č.: 043/5814 425,
e-mail: jaroslav.lastic@dolnykubin.sk, pravne@dolnykubin.sk

 


 

 

Odbor zabezpečuje:

 1. Odbor právny a riadenia projektov zabezpečuje najmä:
 1. uplatňovanie práv a povinností vo vzťahu k súdom, orgánom činným v trestnom konaní, notárom, súdnym exekútorom, ostatným orgánom verejnej správy, fyzickým a právnickým osobám,
 2. agendu mesta v oblasti konania o priestupkoch, ak táto agenda nie je zverená inému organizačnému útvaru mestského úradu, 
 3. zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb s trvalým pobytom alebo sídlom na území mesta, na základe  uznesení súdu o ustanovení  za opatrovníka,
 4. právne zastupovanie mesta pri rokovaniach s advokátmi a právnymi zástupcami,
 5. vymáhanie pohľadávok mesta,
 6. prevody nehnuteľného majetku mesta,
 7. prípravu a negociáciu rôznorodej zmluvnej dokumentácie,
 8. poskytovanie odborného právneho poradenstva orgánom mesta, organizačným útvarom mestského úradu, organizáciám založeným alebo zriadeným mestom,
 9. vypracúvanie právnych stanovísk pre orgány mesta,
 10. definovanie základných parametrov a cieľov zverených projektov,
 11. komplexné plánovanie, riadenie a koordinovanie zverených projektov počas celého ich priebehu,
 12. kontrola termínov a prezentácia výsledkov zverených projektov.
 1. Prácu odboru právneho a riadenia projektov na základe požiadaviek a potrieb primátora riadi a organizuje vedúci odboru právneho a riadenia projektov a vo veciach súvisiacich so zverenými projektami priamo riadi vedúcich odborov mestského úradu riadených prednostom a referát informatiky.

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka