Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor výstavby a životného prostredia

Ing. Pavol Starek

vedúci odboru
nová budova MsÚ,
číslo dverí 309
tel. č.: 043/5814 434,
e-mail: Pavol.Starek@dolnykubin.sk, vystavba@dolnykubin.sk


 

 

Odbor zabezpečuje:

 • a) zabezpečuje agendu mesta ako stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných právnych predpisov v oblasti stavebného poriadku, ak táto agenda špeciálneho stavebného úradu nie je zverená inej organizačnej zložke mestského úradu,
 • b) zabezpečuje agendu súvisiacu s ohlasovaním drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích a zabezpečovacích prác,
 • c) zabezpečuje obstarávanie, prerokovávanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 • d) zabezpečuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom je mesto,
 • e) zabezpečuje územné, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia vrátane vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií pre stavby, ktorých investorom je mesto,
 • f) vyjadruje sa k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám iných investorov na území mesta,
 • g) v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi mestského úradu zabezpečuje agendu prípravy stavieb, ktorých investorom je mesto,
 • h) zabezpečuje agendu hlavného architekta mesta,
 • i) zabezpečuje koordináciu a zabezpečuje realizáciu stavieb, ktorých investorom je mesto,
 • j) koordinuje činnosti pri súbehu viacerých investičných zámerov na území mesta,
 • k) zabezpečuje porealizačnú dokumentáciu stavieb a zápis stavieb do príslušných evidencií, ktorých investorom je mesto,
 • l) v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi mestského úradu zabezpečuje plynulé financovanie stavieb a vykonáva finančnú kontrolu realizácie jednotlivých stavieb, ktorých investorom je mesto,
 • m) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku,
 • n) zabezpečuje činnosť stavebného dohľadu na území mesta, ak táto agenda nie je zverená inej organizačnej zložke mestského úradu,
 • o) zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel budov a vedie ich evidenciu,
 • p) zabezpečuje všetky procesy verejného obstarávania v oblasti zverenej agendy,
 • q) vykonáva agendu mesta v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva a ochrany vôd,
 • r) zabezpečuje koordináciu prác a prípravu dokumentácie spojenú so získavaním a využívaním nenávratných finančných prostriedkov od rozličných poskytovateľov v oblasti zverenej agendy,
 • s) koordinuje vykonávanie agendy mesta v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s ostatnými organizačnými zložkami mestského úradu,
 • t) zabezpečuje agendu mesta v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania.

 

Tlačivá a dokumenty odboru

Odbor výstavby a životného prostredia

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka